Seuran syyskokous pidetty ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 julkaistu

Seuran syyskokous pidettiin 14.10.2018

Kempele Wild Duckz ry:n jäsenten sääntömääräinen syyskokous pidettiin 14.10.2018. Syyskokous oli, kuten jäsenistön kokoukset yleensä tuppaavat olemaan, ”yleisömenestys”. Paikalla oli hallituksen kolmen (3) jäsenen lisäksi VAIN yksi (1) seuramme jäsen päättämässä koko seuraavan vuoden toiminnasta.

Syyskokouksen päätökset

Jäsenmaksut 2019

  • Juniorijäsen: 20 €
  • Varsinainen jäsen: 20 €
  • Kannattajajäsen: 50 €

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma löytyy seuran materiaalipankista. Halutessaan, jäsen saa nähtäväkseen myös seuran talousarvion ottamalla yhteyttä seuran toimistolle (yhteystiedot sivun alareunassa).

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta

PUHEENJOTAJA. Pasi Kallankari valittiin seuran puheenjohtajaksi seuran perustamiskokouksessa kaksivuotiskaudelle 2018-2019, joten puheenjohtajavalintaa ei tässä kokouksessa suoritettu.

HALLITUS. Nykyinen hallitus jatkaa kalenterivuodelle 2019 ja uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (arvan perusteella valitut ensimmäisellä kerralla) valitaan syksyllä 2019.

Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Vuonna 2019 toiminnantarkastajana ja varatoiminnantarkastajana jatkavat samat henkilöt kuin vuonna 2018. He ovat:

  • Toiminnantarkastaja:  Anna Backman
  • Varatoiminnantarkastaja: Petri Pitkänen

Yhdistyksen hallinnosta yleisesti

Lähde: Hyvä hallintotapa järjestössä

Jäsenet päättävät yhdistyksen kokouksissa kaikista yhdistystä koskevista tärkeistä asioista. Jäsenet päättävät sekä yhdistyslaissa ja säännöissä mainituista asioista, mutta myös muista tärkeistä asioista, joita ei ole laissa tai säännöissä määrätty muulle taholle päätettäväksi.

Yhdistyksen kokousten välisenä aikana yhdistyksen asioita hoitaa hallitus kokouksessa tehtyjen päätösten ja linjausten mukaisesti.

Alla muutamia poimintoja jäsenten ja hallituksen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Jäsenet

TOIMIVALTA. Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa.

OIKEUDET. Jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus sekä aloite- ja esityksenteko-oikeus. Jäsen voi asettua ehdolle yhdistyksen luottamustehtäviin.

TEHTÄVÄT. Jäsenet valitsevat yhdistykselle hallituksen ja vastaavat siitä, että hallituksen jäsenillä on yhdistyksen tehtävän ja tarkoituksen kannalta riittävää ja monipuolista kokemusta ja osaamista. Jäsenet valitsevat yhdistykselle tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan, joka pystyy suorittamaan tarkastuksen tasapuolisesti, yleinen etu huomioon ottaen.

VASTUU. Yhdistyksen jäsenet vastaavat siitä, että yhdistys toteuttaa sen säännöissä määrättyä tehtävää ja tarkoitusta.

Hallitus

TOIMIVALTA. Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksessa tehtyjä
päätöksiä (toimeenpanovalta).

OIKEUDET. Hallituksen jäsenellä on oikeus saada tietoja yhdistyksestä. Hänellä on oikeus esittää eriävä mielipiteensä pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallituksen jäsenellä on oikeus erota tehtävästään.

TEHTÄVÄT. Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita lain, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaan. Hallitus hoitaa seuran toiminnan suunnittelun ja kehittämisen. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus myös edustaa yhdistystä.

VASTUU. Hallitus vastaa yhdistyksen jäsenille siitä, että yhdistys harjoittaa sääntöjen ja tarkoituksen mukaista toimintaa tuloksellisesti.

ZPORTTI

Kempele Wild Duckz mukana ZPORTTI-tapahtumissa

ZPORTTI on perjantaisin järjestettävä kempeleläisille 5.-6.-luokkalaisille tarkoitettu ilmainen Kempeleessä harrastettaviin urheilulajeihin tutustuminen.

ZPORTTI alkaa perjantaina 21.9.2018 tutustumisella ja seuraavat perjantait 28.9.2018 & 5.10.2018 ovat Kempele Wild Duckzin organisoimia ja tapahtumissa tutustutaan salibandyn saloihin.

Lisätietoa Kempele Akatemian sivuilta: ZPORTTI

Jatka lukemista ”ZPORTTI”