Kooste hallituksen päätöksistä toukokuussa 2020

Tässä on kooste hallituksen toukokuun 2020 päätöksistä. Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä seuran toimistolle. Yhteystiedot sivun alalaidassa.

Seuran UUSI varapuheenjohtaja

Sami Tapaninaho on ilmoittanut jäävänsä pois seuran toiminnasta ja samalla jättää myös tehtävänsä hallituksessa ja seuran varapuheenjohtajana. Hallitus valitsi joukostaan yksimielisesti uuden varapuheenjohtajan ja hän on Petri Pitkänen.

Seuran UUSI juniori- ja valmennusvastaava

Sami Tapaninahon jäädessä pois seuran toiminnasta, hallitus valitsi hänen tilalleen uudeksi juniori- ja valmennusvastaavaksi Petri Pitkäsen.

Seuran valmennuslinjan päivitys

Petri Pitkäsen ensimmäisenä suurempana työnä on käydä läpi seuran nykyinen valmennuslinja ja päivittää sitä tarpeen vaatiessa. Hän tulee olemaan kaikkiin valmentajiin yhteyksissä tämän tiimoilta.

Seuran hallituksen roolien määrittely

Seuran toimintakäsikirjassa on aikanaan määritelty johtamisjärjestelmän roolit, mutta ne eivät välttämättä ole ajan tasalla. Roolit ja roolien sisältö käydään läpi määritellä tarvittaessa uudelleen.

Seuran UUSI asutoimittaja on Intersport Joutsensilta

Uusi asutoimittajamme on Intersport Joutsensilta. Lisätietoa erillisessä artikkelissa.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 2020

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana kuitenkin viimeistään syyskuun 2020 loppuun mennessä.

Hallitus päätti myös seuraavat asiat kevätkokouksen osalta:

  • Sallitaan asiamiehen edustus
  • Valtuutettu saa käyttää valtuutetun oikeuksia kokouksessa (kuten äänestysoikeus)
  • Sallitaan osallistuminen yhdistyksen kokoukseen tietoliikenneyhteyttä käyttäen
  • Edellytetään etukäteisilmoittautumista yhdistyksen kokoukseen

Kauden päättymisen vuoksi siirretään osa kausimaksusta joukkueiden seuraavan pelikauden budjettiin

Hallitus päätti, että kaikkien seuran budjetoimien joukkueiden osalta siirretään yhden (1) kuukauden kausimaksun osuus (1 kuukausi = kausimaksu/10) joukkueiden seuraavan
pelikauden budjettiin kausimaksuja vähentämään. Tämä otetaan huomioon joukkueiden kausimaksuja laskettaessa pelikaudelle 2020–2021.

Joukkueet, joita tämä koskettaa ovat: Äijjät, Leidit, P08, P09, P10, PT12 sekä PT13.

Tukea seuratoimintaan

Seura on hakenut Opetus- ja kulttuuriminiesteriön liikunnan ylimääräisestä tukipaketista Korona-avustusta liikunta-seuroille.

Kempeleen kunnan toiminta-avustus

Seura on myös hakenut Kempeleen kunnan rekisteröityjen urheiluseurojen toiminta-avustusta.

Kolmannen osapuolen salivuorojen hinnoittelu joukkueille ja sen vaikutus seuralle maksettavaan toimintamaksuun

Hallitus päätti, että kaikkien kolmannen osapuolten (Kempelehali, Zemppi Areena) salivuorojen tulee olla samanarvoisia kaikille joukkueille riippumatta siitä mistä heille niitä joudutaan määräämään. Seura maksaa kaikki salivuorot suoraan saliyrittäjälle ja laskuttaa joukkueita tai laskee omassa budjetissaan joukkueen salivuorot siten, että salivuoro maksaa joukkueelle saman verran oli se varattu mistä tahansa kolmannen osapuolen salista.

Osuus, jota joukkueilta ei laskuteta, kustannetaan kaikkien pelaajien seuralle maksamasta
toimintamaksusta. Tämä tulee vaikuttamaan hieman kaikkien pelaajien seuralle maksamaan toimintamaksuun.

Kirjanpidon palvelusopimuksen vaihto

Olemme sopineet kirjanpidon palvelusopimuksen vaihdoksesta ja kirjanpito vaihtuu elokuun 2020 alusta alkaen PoPLi:lle, eli Pohjois-Pohjanmaan Liikunnalle.

Toimintaohjeet epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ennaltaehkäisyyn ja käsittelyyn

Seuralle luodaan malli Et ole yksin -palvelun mallin pohjalta.

Seuran ”eettinen lautakunta”

Hallitus sopi, että seuralle rakennetaan ns. ”eettinen lautakunta”, johon kutsutaan jäseniksi seuran vapaaehtoisia jäseniä. Lautakunnan rakenne ja lautakunnan tehtävät määritellään lautakunnan jäsenten kesken. Jos haluat mukaan lautakuntaan, ota yhteyttä seuran toimistolle. Yhteystiedot sivun alaosassa.

myClub käyttöön seuran toiminnanohjausjärjestelmäksi

Seura ottaa käyttöön myClubin toiminnanohjausjärjestelmäksi. myClub tarjoaa jäsenrekisterin, tapahtumahallinnan ja -ilmoittautumiset, laskutuksen, maksuseurannan ja paljon muuta.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että luovumme syksystä 2020 alkaen Nimenhuudon käytöstä ja tapahtumiin (harjoitukset, pelit, yms.) ilmoittautumiset siirtyvät myClub:iin.

Tästä tulee lisätietoa ja ohjeita myöhemmin.

Sisaralennus

Tämän hetkinen tilanne vaikuttaa työmarkkinoilla todella paljon – toisilla työtilannetta parantavasti, mutta valitettavan monilla työtilannetta huonontavasti. Todella moni on joutunut lomautetuksi tai jopa täysin työttömäksi. Tämä ei voi olla vaikuttamatta siihen, että perheiden on priorisoitava mihin rahaa käytetään ja lasten harrastukset voivat olla se helpoin reitti, josta karsitaan ensimmäisenä. Varsinkin silloin, jos perheessä on enemmän kuin yksi harrastaja, priorisointia joutuu väkisinkin tekemään.

Tämän vuoksi hallitus on päättänyt antaa sisaralennusta seuran hallinnoimissa ja budjetoimissa kerhoissa sekä harrastejoukkueissa:

  • 1. ilmoitettu lapsi: normaalihintainen
  • 2. lapsi: -20 %
  • 3. tai useammasta lapsesta: -30 %

Seura ”tarjoaa halvimman”, eli sisaralennukset aletaan laskemaan toiseksi kalleimmasta kausimaksusta alkaen hintajärjestyksessä.

Kilpajoukkueet hoitavat oman budjettinsa. Seura ei tarjoa näihin sisaralennusta ja kyseiset joukkueet päättävät mahdollisista sisaralennuksista itsenäisesti.