Toimintamaksu

Seuran toimintamaksu on pelaajakohtainen ja pelikausittainen. Toimintamaksu maksetaan ryhmän/joukkueen toimintaan ilmoittautumisen yhteydessä. Toimintamaksulla, eli pelaajan seuralle maksamalla pelikausittaisella pelaajamaksulla, katetaan yhteisestä toiminnasta ja kehittämisestä aiheutuvia kuluja. Seuran toimintamaksun päättää pelikausittain seuran hallitus.

Toimintamaksu kattaa: työsuhteiden solmimiset ja vakuutukset, palkanmaksukulut, seuran palvelut/neuvonta/opastus, yleisavustusten haku ja jako, seuran sponsoritulojen haku, vuorojen haku ja jako, tilatuen haku ja jako, seuratuotteiden saatavuus ja sopimushinnat, harjoituspaidat, seuran päättäjäiset sekä vararahastoon kerättävät varat.

Tämän lisäksi pelaajille juniorijoukkueissa kuuluvat seuraavat menot: valmentajien, jojojen sekä rahastonhoitajien opastus ja koulutus sekä pelaajasiirrot.

Seuraavat tulot vähentävät kaikkien pelaajien seuralle maksamaa toimintamaksua: seuratasoiset peliasujen ja seuravaatteiden sponsorisopimukset sekä muu seuran varainhankinta.

Toimintamaksu - pelikausi 2019-2020

Kerhot & juniorijoukkueet

  • 35,00 €

Höntsä & aikuisten harraste

  • 20,00 €

Perhesählyssä ei peritä toimintamaksua.

Tulevat pelit

Ei tulevia tapahtumia.

Tulevat muut tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia.

Wild Duckz Shop

Wild Duckz Shop -verkkokaupasta löydät seuramme asusteita edullisesti, kuten esimerkiksi treenipaidat ja pipot.

Tarinaamme tukemassa

@wildduckz

@wildduckzjr