Tietosuojaseloste

Evästeiden käyttö wildduckz.fi-sivustolla ja verkkosivuston tietosuojaseloste

Wildduckz.fi-sivustolla käytetään evästeitä sekä muita vastaavia seuranta- ja kohdentamisteknologioita kuten kävijätietoja kerääviä pikseleitä (jäljempänä yhteisesti ”evästeet”). Evästeiden avulla pystymme parantamaan verkkosivujemme käytettävyyttä ja tarjoamaan kohdennettua tietoa palveluistamme.

Mikä on eväste?

Evästeitä käytetään yleisesti useissa verkkopalveluissa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle ja tallentaa tietoa käynnistä wildduckz.fi-sivustolla.

Evästeiden tallentaamaa tietoa on esimerkiksi:

 • verkkosivuston kävijämäärä
 • millä päätelaitteilla sivustoa on käytetty
 • mistä verkko-osoitteesta kävijät ovat saapuneet sivustolle
 • yksittäiset sivut, joilla kävijät ovat vierailleet

Mihin evästeitä käytetään?

Google Analytics

Evästeiden käyttötarkoitus: Sivustoa koskevan tilastotiedon kerääminen ja analysointi sivuston kehittämiseksi.

Lisätiedot: https://policies.google.com/technologies/types?hl=fi

Facebook

Evästeiden käyttötarkoitus: Mainonnan kohdentaminen, toteuttaminen ja analysointi kävijöitä todennäköisesti kiinnostavan mainonnan näyttämiseksi.

Lisätiedot: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Facebook Like/Recommend/Share painikkeet

Käytämme verkkosivustollamme Facebook-widgettiä, jonka avulla voit nähdä verkkosivumme tykkäys-/jako-/suosittelumäärät sekä voit tykätä/jakaa/suositella verkkosivujamme. Jos olet kirjautunut sisään Facebookiin, tämä widget voi kerätä IP-osoitteesi, selaimesi käyttäjäagentin, tallentaa ja hakea selaimesi evästeitä, upottaa lisäseurannan ja seurata vuorovaikutusta widgetin kanssa, mukaan lukien korrelointi Facebook-tilisi kanssa millä tahansa widgetin toiminnolla (kuten ”tykkää/jaa/suosittele” verkkosivujamme). Lisätietoja näiden tietojen käytöstä on Facebookin tietosuojakäytännössä: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Twitter Tweet painike

Käytämme Twitter-widgettiä verkkosivuillamme. Tämän seurauksena sivustomme lähettää pyyntöjä Twitterin palvelimille, jotta voit twiitata verkkosivumme Twitter-tilisi avulla. Tämä pyyntö lähettää samalla myös IP-osoitteesi Twitterille, joka voi käyttää sitä tietosuojakäytäntönsä mukaisesti: https://twitter.com/en/privacy#update

Miten evästeet voi estää?

Voit estää evästeiden käytön tai ottaa evästeet käyttöön verkkoselaimen asetuksista. Jos et poista evästeitä käytöstä, olet hyväksynyt niiden käytön.

Voit myös ottaa käyttöön Google Analyticsin käytön estävät toiminnat.

Wildduckz.fi-verkkosivuston tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

NimiKempele Wild Duckz ry
Y-tunnus2916006-7

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

NimiPasi Kallankari, puheenjohtaja
Yhteystiedot+358 50 486 7184, toimisto@wildduckz.fi

Rekisterin nimi

Jäsen-, luottamushenkilö-, ja yhteistyökumppanirekisteri / markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenten ja luottamushenkilöiden tietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä. Yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneiden osalta myös henkilöryhmäkohtainen kohdennettu suoramarkkinointi.

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 1. Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenten osalta.
 2. Sopimuskumppaneiden (yhteistyökumppanit) osalta sopimuksen täytäntöönpanoon sekä mahdollisen reksiterinpitäjän muuhun perusteltuun etuun. Rekisterinpitäjän etu sopimustilanteissa on taloudellisten saatavien ja vastuiden valvonta.
 3. Luottamushenkilöiden osalta rekisteröinti perustuu yhdistyslainsäädäntöön.
 4. Markkinointirekisterin osalta suostumukseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten sekä luottamus- ja toimihenkilöiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen tai koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymävuosi
 • Sukupuoli
 • Ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot (perusteluna rekisteröidyn elintärkeä etu eli terveys)

Säännönmukaiset tietolähteet

Palveluiden toteuttamiseksi tarvittavat tiedot saadaan jäseniltä, rekisteröidyltä ja osallistujilta itseltään.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

Manuaalisesti käsiteltävä tieto säilytetään lukitussa tilassa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Poikkeuksena osallistujalistojen luovuttaminen koulutusten järjestäjille, tilaajille tai kouluttajille.

Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä.

Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle järjestelmän ylläpitäjälle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja eteenpäin soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin (EU:n) tai Europan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Jäsentiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen tai sopimuskumppani ja sopimukseen perustuvan reklamaatiovastuuajan.

Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä.

Sopimuskumppanin tiedot säilytetään vähintään kolmen vuoden ja enintään kymmenen vuotta vanhentumisajan sopimuksen päättymisestä.

Osallistujien henkilötietoja säilytetään enintään kymmen vuotta viimeisimmän osallistumisen jälkeen.

Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista (samalla oikeus osallistua tapahtumaan poistuu);
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Pakolliset tiedot

Yhdistyksen (Kempele Wild Duckz ry) luottamushenkilöiden osalta yhdistyslain edellyttämät tiedot (nimi, henkilötunnus, yhteystiedot). (yhdistyslaki).

Sopimussuhteissa olevat tahot:

 • Sopimuskumppanin perustiedot, luottosuhteessa luoton perinnän edellyttämät tiedot (henkilötunnus / Y-tunnus).
 • Allergiatiedot tapahtumiin osallistuvien osalta (rekisteröidyn elintärkeä etu).
 • Muut tapahtuman järjestämiseksi kolmansien tahojen edellyttämät tiedot (ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä). (Sopimuksen tekeminen).

Seuraus mikäli tietoja ei luovuta

Sopimusta ei voida toteuttaa ilman pakollisten tietojen luovuttamista.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä kohdan ”Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa” yhteystietoja käyttäen.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Päivityshistoria

 • 8.6.2018: julkaistu
 • 5.7.2018: lisätty tieto evästeiden käytöstä verkkosivuilla
 • 13.7.2018: lisätty Google Analyticsin käytön estävät toiminnat
 • 3.8.2018: lisätty Facebook Like/Share/Recommend ja Twitter Tweet painikkeet