ZÄBÄN TEKNIIKKAA

syöttäminen

  • Kiinnitä huomiota asentoon
  • Käsien käyttö
  • Ensimmäinen kosketus palloon pehmeä (pallo hallussa ja pelattavissa)
  • Syötön saatto ja suuntaus