01 Yleistä seuran talouden­hoidosta

Kaikkea seuran taloutta hoidetaan kirjanpitolain ja -asetusten mukaisesti sekä hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Arpajaisten, keräysten sekä muun vastaavanlaisen varainhankinnan osalta noudatetaan niistä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Yhdistyksen kaikki maksuliikenne tulee hoitaa seuran pankkitilejä käyttäen.

Hallitus

Tilien avaamisesta ja sulkemisista sekä tilinkäyttäjistä päättää seuran hallitus. Se antaa seuran taloudenhoitajalle luvan vaihtaa tilinkäyttäjiä seuran joukkuekohtaiselle tilille, jos tällainen on käytössä.

Seuran on siirtymässä yhden tilin malliin ja joukkueilla ei tulevaisuudessa tule olemaan omaa tiliä. Pari joukkuetta on vielä siirymäajan “vanhalla mallilla” ja heillä on käytössään oma tili.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että seuran talousarvion toteutumista seurataan. Hallituksen pöytäkirjaan merkitään kaikki olennaiset poikkeamat talousarvioon. Myös saadut lahjoitukset tulee merkitä pöytäkirjaan.

Seuran puheenjohtaja ja taloudenhoitaja hyväksyvät seuran menot, tai heidän estyneenä ollessaan hallituksen erikseen hyväksymä henkilö. Käytännössä taloudenhoitaja hyväksyy maksettavat laskut allekirjoituksella/sähköisesti. Maksut hoitaa myös taloudenhoitaja.

Taloudenhoitaja raportoi puheenjohtajalle ja seuran hallitukselle kuukausittain sekä pyydettäessä seuran maksuvalmius- ja taloustilanteesta. Lainan ottamisesta ja henkilöstön palkkaamisesta päättää aina seuran hallitus. Seuran nimellä tehtäviä (laskuun tulevia) hankintoja ja sopimuksia saa tehdä vain hallituksen siihen valtuuttama henkilö.

Joukkueet

Joukkueilla ei ole omia tilejä kuin poikkeustapauksissa ja rahaliikenteestä vastaa seuran taloudenhoitaja hallituksen hyväksymän joukkuebudjetin mukaisesti.

Jos joukkueella on oma budjetti, rahaliikenteestä ja joukkueen maksuista vastaa joukkueen valitsema rahastonhoitaja. Rahastonhoitajan oikeudet päättää seuran hallitus. Joukkue valitsee rahastonhoitajan vähintään tilikauden (kalenterivuosi) ajaksi. Jos rahastonhoitaja vaihtuu kesken tilikauden, tehdään kyseisestä budjetista erillinen “tilinpäätös”, ennen tilinhoidon oikeuksien siirtoa uudelle rahastonhoitajalle.

Kirjanpito

Seuran ja joukkueiden kirjanpito tehdään hallituksen hyväksymän tilitoimiston toimesta.

Seuran kirjanpito hoidetaan keskitetysti hallituksen päättämällä tavalla. Ne joukkueet, joilla on oma budjetti, hoitavat kirjanpitoon liittyvät velvollisuudet ja maksuliikenteen itsenäisesti talousohjesääntöjen mukaan.

Jokainen tilitapahtuma tulee kirjata meno- ja tulotileille. Lisätietoa rahastonhoitajan ohjeista, johon on pääsy kaikilla rahastonhoitajilla. Seura ei säilytä paperisia kuitteja tai tositteita, vaan kaikki säilytetään sähköisessä muodossa.

Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös

Hallitus huolehtii vuosittain tilinpäätöksen tekemisestä sekä tarkastuskertomuksen hankkimisesta toiminnantarkastajalta/tilintarkastajalta. Tilinpäätös esitetään kevätkokoukselle vahvistettavaksi sekä vastuuvapauden myöntämiseksi hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Talousarvion tekeminen

Seuran hallitus valmistelee seuran talousarvion kalenterivuosikohtaisesti. Talousarvio esitellään ja hyväksytään seuran syyskokouksessa.

Joukkue, joka hoitaa oman budjettinsa, on velvollinen valmistelemaan oman talousarvionsa ennen pelikauden alkua. Hallitus hyväksyy joukkueiden talousarviot.

Talousarvion lähtökohtina pidetään sitä, että joukkueen

  1. kulut katetaan tuloilla, ja
  2. toiminnassa noudatetaan säästäväisyyttä, sekä
  3. maksuvalmiudesta huolehditaan

Toimintakertomus

Sihteeri laatii seuran toimintakertomuksen tilikaudelta. Jokaisen joukkueen joukkueenjohtaja/vastuuvalmentaja toimittaa oman joukkueensa toimintakertomuksen liitettäväksi seuran toimintakertomukseen.

Omaisuuden hoito

Kaikki toimijat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että heidän käytössään olevaa seuran omaisuutta pidetään tarkoituksenmukaisessa kunnossa.

Hankinnat seuralle

Puheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai varapuheenjohtaja (silloin, kun varapuheenjohtaja nimenomaisesti hoitaa puheenjohtajan tehtävää hallituksen erillisestä pyynnöstä), voi tehdä hankintoja seuralle itsenäisesti 500 € saakka. Tämän summan ylittävät hankinnat tulee hyväksyttää kirjallisesti etukäteen seuran hallituksella.

Jos hankinnat ovat kirjattu seuran hallituksen hyväksymään seuran talousarvioon, voidaan tätä pitää kirjallisena lupana tehdä kyseiset hankinnat.

Kyseiset ohjeet eivät kuitenkaan millään tavalla vapauta kyseisiä toimihenkilöitä varojen käytön raportointivastuusta seuran hallitukselle, eikä vapauta seuran hallitusta lopullisesta talousasioiden vastuustaan.