15 Pit­kä­ai­kai­nen louk­kaan­tu­mi­nen – mak­su­va­pau­tus­käy­tän­tö

Pelaajan loukkaantuessa/sairastuessa (pyydettäessä on osoitettava lääkärintodistus) pitkäaikaisesti määräytyvät kausimaksujen alennukset seuraavasti:

  • Pelaajan tai hänen huoltajansa tulee ilmoittaa välittömästi tilanteen selvittyä joukkueenjohdolle arvioitu poissaoloaika, mikäli se kestää yli kuukauden
  • Ensimmäisen (1.) kuukauden aikana ei alennuksia kuukausi-/kausimaksuihin (kausimaksujen ollessa kyseessä yhden kuukauden maksu saadaan jakamalla kausimaksu joukkueen todellisilla toimintakuukausilla)
  • Toisen (2.) kuukauden aikana saa alennusta puolet kuukausikohtaisesta maksusta
  • Mikäli pelaaja on poissa yli kaksi (2) kuukautta, niin kolmannesta (3.) kuukaudesta alkaen hänen ei tarvitse maksaa kuukausi-/kausimaksua niin kauan kuin hän on estynyt osallistumasta joukkueen tapahtumin
  • Mikäli pelaaja loukkaantuu helmikuun aikana tai tämän jälkeen, tulee suorittaa kausimaksut kokonaisuudessaan
    • Poikkeus pelikaudelle 2020-2021: Mikäli pelaaja lopettaa maaliskuun 15. päivä 2021 tai tämän jälkeen, tulee kausimaksut maksaa kokonaisuudessaan.

Mikäli loukkaantuneen pelaajan maksut ovat kohtuuttomat, asia alistetaan hallituksen päätettäväksi.