18 § Jaostot

Hallitus voi perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja valita näihin puheenjohtajan. Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.