09 Koripallo

Pelaajan lisenssit & vakuutukset

Seura ei vakuuta pelaajia keskitetysti urheiluvakuutuksella, joten vakuutuksen voi hankkia omasta vakuutusyhtiöstä, tai lisenssin oston yhteydessä. Pelaaja ja/tai hänen huoltajansa huolehtii vakuutuksen olemassaolosta. Osassa nuorempien joukkueista vakuutus kuitenkin kuuluu kausimaksun hintaan – tarkemmat tiedot joukkueiden omilta sivuilta.

Lisätietoa:

Joukkueen toimihenkilöt

Valmentajat: vastuuvalmentajat ja (apu)valmentajat. Vastuuvalmentaja ja valmentajat voivat myös olla pelaajien huoltajia. Lisäksi juniorijoukkueille tulisi valita joukkueenjohtaja pelaajien huoltajista kauden aloituskokouksessa. Nuorimmissa (kerho)ikäluokissa vastuuvalmentaja tai joku valmentajista voi hoitaa joukkueenjohtajan tehtäviä.

Ylläolevan lisäksi joukkueessa voi olla henkilöt tukemassa toimintaa mm. viestinnässä ja video- sekä valokuvaamisessa.

Joukkue-/ vanhempainkokous

Joukkue-/vanhempainkokouksen tehtävät ovat:

 • Valita joukkueenjohtaja (tarvittaessa) ja muut tarvittavat toimihenkilöt
 • Päättää vuosittain joukkueen sisäisistä säännöistä.
  • Joukkueenjohdon kannattaa luoda myös itse yhdessä lasten/nuorten kanssa myös yhdessä omat (käytös)sääntönsä.

Joukkueen johtoryhmä

Joukkueen toimihenkilöt (joukkueenjohtaja sekä joukkueen valmentajat ja muut toimihenkilöt) muodostavat yhdessä joukkueen johtoryhmän ja ovat seuran edustajia joukkueissa. Yhdessä he vastaavat joukkueen toiminnan toteutumisesta seuran sääntöjen, toimintaohjeiden, talousohjeiden, lajiliiton sääntöjen ja ohjeiden sekä vanhempainkokouksessa ja joukkueen sisäisesti hyväksyttyjen joukkueen sääntöjen puitteissa.

Valmentajat

Valmentajan tehtävät ja pelisäännöt

Seura osoittaa vastuuvalmentajan juniorijoukkueisiin ja kerhoihin pelikaudeksi kerrallaan.

Vastuuvalmentaja sekä joukkueenjohtaja tekevät kauden alussa harjoittelun kausisuunnitelman. Siinä selvitetään esim. toiminnan päämäärä ja tavoitteet, harjoittelun jaksotus, harjoituskertamäärät, harjoituspelit, turnaukset ja muut tapahtumat.

Kausisuunnitelma hyväksytään seuran hallituksen kokouksessa.

(Vastuu)valmentaja

Nautit opettajana ja esimerkkinä olemisesta:

 • Kehität pelaajia urheilijoina sekä kasvatat heitä ihmisinä
 • Ohjaat ja opetat pelaajia harjoituksissa ja otteluissa
 • Seuraat pelaajien kehittymistä ja annat palautetta kannustavasti
 • Teet kausisuunnitelman sekä suunnittelet yksittäisten harjoitusten ja harjoitteitten sisällöt
 • Keskustelet pelaajien kanssa
 • Yhteistyö valmennusvastaavan/juniorivastaavan kanssa
 • Valmis osallistumaan seuran valmennuskoulutukseen sekä kouluttajana että koulutettavana
 • Pienten pelaajien ollessa kyseessä, ohjaat leikin kautta
 • Olet esimerkkinä

Valmentajakoulutus

Seura kouluttaa valmentajia vuosittain eri muodoin. Joka syksy uudet valmentajat perehdytetään tehtäväänsä ja heille järjestetään seuran puolesta peruskoulutusta. Seuran pyrkimyksenä olisi, että jokaisen joukkueen valmentaja olisi suorittanut jonkin tasoisen valmentajakoulutuksen.

Muut valmennukseen liittyvät asiat

Joukkueiden valmentajat allekirjoittavat valmentajasopimuksen.

Valmentajien lisenssit

Lisätietoa

Joukkueenjohtaja

Joukkueenjohtajan (jojo) tehtävä on huolehtia joukkueen toimintaedellytyksistä yhdessä seuran kanssa. Joukkueenjohtaja on aina selvillä kaikesta joukkueen toiminnasta ja toimii yhteyshenkilönä pelaajien, vanhempien, valmentajien ja seurajohdon kesken. Joukkueenjohtajan tehtäviä voi jakaa, vaikka yhden ihmisen on hyvä olla vastuussa kokonaisuudesta. Joukkue valitsee joukkueenjohtajan keskuudestaan aina yhden pelikauden ajaksi kerrallaan joukkueen ensimmäisessä kokoontumisessa.

Jojo johtaa

Joukkueenjohtaja johtaa – nimensä mukaisesti – joukkueen toimintaa. Jojo hallinnoi joukkueen toimintaa ja toimii linkkinä valmentajien ja vanhempien, valmentajien ja seuran sekä seuran ja vanhempien välillä. Jojo toimii usein myös joukkueen yhteyshenkilönä Koripalloliittoon. Jojon rooli on siis hyvin pitkälti organisoimista ja tiedon välitystä eri toimijoiden kesken. Joukkueenjohtajan on hyvä tuntea seuran arvot, toimintatavat, toiminnan vuosikello sekä oleellisimmat yhteistyösopimukset.

Jojon ominaisuudet

Vaikkei jojo vastaa urheilullisesta menestymisestä kuten valmentajat, hyvä jojo luo edellytykset joukkueen urheilulliselle menestymiselle ja joukkueen pelaajien kehittymiselle.

Tärkeitä ominaisuuksia jojona menestymiseen ovat:

 • täsmällisyys
 • organisointikyky
 • päättäväisyys, sekä
 • hyvät kommunikointitaidot.

Joukkueen sisäinen viestintä

Joukkueen sisäinen viestintä ja yhteydenpito ovat tärkeitä ja niillä osaltaan voidaan luoda avointa toimintakulttuuria. Nyrkkisääntönä voidaan varmasti sanoa, että on parempi tiedottaa ja viestiä liikaa, kuin liian vähän. Joukkueviestinnässä on syytä aina huomioida GDPR:n mukaiset vaatimukset. Joukkueen viestikanavana WhatsApp-ryhmä ei ole riittävä, vaan viestinnässä tulee hyödyntää seuran toiminnanohjausjärjestelmää myClubia. myClubissa jojo voi luoda/päivittää/poistaa tapahtumia ja tiedottaa jäseniä, sekä tarvittaessa laskuttaa.

Joukkueenjohtajan tehtäviin kuuluvat myös esimerkiksi:

 • hoitaa seuran vuosikellon mukaisesti joukkueelle kuuluvat tehtävät
 • seurata joukkueen toimintasuunnitelman ja yhdessä tehtyjen pelisääntöjen toteutumista
 • olla yhteyshenkilönä uusille pelaajille
 • organisoida joukkueen juoksevat asiat, kuten kuljetukset
 • olla mukana kilpailutapahtumissa ja hoitaa niihin liittyviä tehtäviä
 • luoda joukkueeseen sekä taustajoukkoihin positiivisen, kannustavan ilmapiirin
 • yhteistyösopimusten laatiminen

Linkkejä jojoille

Joukkueen huoltaja/ varustevastaava

Huoltaja/varustevastaava vastaa omalta osaltaan joukkueen/kerhon urheilullisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Huoltajan/varustevastaavan tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Velvollinen olemaan läsnä harjoituksissa ja otteluissa mahdollisuuksien mukaan
 • Vastaa joukkueen peli- ja muiden varusteiden kunnosta, uusien hankkimisesta ja vanhojen kierrättämisestä
 • Huolehtii joukkueen ensiapulaukun sisällöstä ja varmistaa, että siellä on aina tarvittavat perustarvikkeet mukana
 • Hoitaa pelaajien huollon ja ensiavun harjoituksissa ja otteluissa
 • Osallistuu seuran sisäisiin ja muihin koulutuksiin oman osaamisensa ja seuratoiminnan kehittämiseksi

Joukkueen tiedottaja

Tiedottaja huolehtii joukkueen/kerhon sisäisestä tiedottamisesta. Hän vastaa seuran verkkosivuille tai muualle mediaan lähetettävän materiaalin toimittamisesta ajoissa.

Joukkueen rahastonhoitaja

Perinteinen rahastonhoitaja on seurassamme jäänyt historiaan, eli rahastonhoitajaa ei joukkueissa tarvitse valita. Seura hoitaa taloushallinnan yhden tilin mallilla ja kustannuspaikoin sähköisen taloudenhallinnan ohjelmiston avulla.

Toimihenkilöille maksettavat korvaukset

Lisätietoa löytyy seuran talousohjesäännöistä.

Sarjoihin ilmoittautuminen

Seuran toimihenkilö ilmoittaa joukkueet sarjoihin.

Peluutus

Joukkueissa yleisenä sääntönä on, että peliaika eri pelaajien kesken jakaantuu tasaisesti pelikauden aikana.

Otteluiden järjestäminen

Tulossa…

Toimitsijat

Tulossa…