09 Koripallo

Joukkueiden ikäluokat

Tulossa…

Joukkueiden nimeäminen

Tulossa…

Pelaajan lisenssit & vakuutukset

Seura ei vakuuta pelaajia keskitetysti urheiluvakuutuksella, joten vakuutuksen voi hankkia omasta vakuutusyhtiöstä, tai lisenssin oston yhteydessä. Pelaaja ja/tai hänen huoltajansa huolehtii vakuutuksen olemassaolosta. Osassa nuorempien joukkueista vakuutus kuitenkin kuuluu kausimaksun hintaan – tarkemmat tiedot joukkueiden omilta sivuilta.

Lisätietoa:

Peluutus

Joukkueissa yleisenä sääntönä on, että peliaika eri pelaajien kesken jakaantuu tasaisesti pelikauden aikana.

Joukkueen toimihenkilöt

Valmentajat: vastuuvalmentajat ja (apu)valmentajat.

Lisäksi joukkueelle voidaan valita joukkueenjohtaja sekä tilin-/rahastonhoitaja joukkueen pelaajien huoltajista kauden aloituskokouksessa. Vastuuvalmentaja ja valmentajat voivat myös olla pelaajien huoltajia.

Ylläolevan lisäksi joukkueessa voi olla henkilöt tukemassa toimintaa mm. viestinnässä ja video- sekä valokuvaamisessa.

Joukkue-/ vanhempainkokous

Joukkue-/vanhempainkokouksen tehtävät ovat:

 • Valita joukkueenjohtaja (tarvittaessa), rahastonhoitaja (tarvittaessa) ja muut tarvittavat toimihenkilöt
 • Kilpa- ja edustusjoukkueiden kyseessä ollessa, hyväksyä joukkueen kausisuunnitelma ja talousarvio
 • Päättää vuosittain joukkueen sisäisistä säännöistä

Joukkueen johtoryhmä

Joukkueen toimihenkilöt (joukkueenjohtaja sekä joukkueen valmentajat, rahastonhoitaja ja muut toimihenkilöt) muodostavat yhdessä kanssa joukkueen johtoryhmän ja ovat seuran edustajia joukkueissa. Yhdessä he vastaavat joukkueen toiminnan toteutumisesta tehtyjen, ja vanhempainkokouksessa hyväksyttyjen, joukkueen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa.

Valmentajat

Valmentajan tehtävät ja pelisäännöt

Seura osoittaa vastuuvalmentajan juniorijoukkueisiin ja kerhoihin pelikaudeksi kerrallaan.

Vastuuvalmentaja sekä joukkueenjohtaja tekevät kauden alussa harjoittelun kausisuunnitelman. Siinä selvitetään esim. toiminnan päämäärä ja tavoitteet, harjoittelun jaksotus, harjoituskertamäärät, harjoituspelit, turnaukset ja muut tapahtumat.

Kausisuunnitelma hyväksytään seuran kokouksessa.

(Vastuu)valmentaja

Nautit opettajana ja esimerkkinä olemisesta:

 • Kehität pelaajia urheilijoina sekä kasvatat heitä ihmisinä
 • Ohjaat ja opetat pelaajia harjoituksissa ja otteluissa
 • Seuraat pelaajien kehittymistä ja annat palautetta kannustavasti
 • Teet kausisuunnitelman sekä suunnittelet yksittäisten harjoitusten ja harjoitteitten sisällöt
 • Keskustelet pelaajien kanssa
 • Yhteistyö valmennusvastaavan/juniorivastaavan kanssa
 • Valmis osallistumaan seuran valmennuskoulutukseen sekä kouluttajana että koulutettavana
 • Pienten pelaajien ollessa kyseessä, ohjaat leikin kautta
 • Olet esimerkkinä

Valmentajakoulutus

Seura kouluttaa valmentajia vuosittain eri muodoin. Joka syksy uudet valmentajat perehdytetään tehtäväänsä ja heille järjestetään seuran puolesta peruskoulutusta.

Seuran pyrkimyksenä olisi, että jokaisen joukkueen valmentaja olisi suorittanut valmentajakoulutuksen.

Muut valmennukseen liittyvät asiat

Joukkueiden valmentajat allekirjoittavat valmentajasopimuksen, jossa sitoutuu valmentamaan sovitun sopimuskauden.

Valmentajien lisenssit

Lisätietoa

Joukkueenjohtaja

Nuorimmissa ikäluokissa yleisesti vastuuvalmentaja tai joku valmentajista hoitaa joukkueenjohtajan tehtäviä.

Joukkueenjohtajan tehtävät ja pelisäännöt

Joukkueenjohtaja on aina selvillä kaikesta joukkueen toiminnasta ja toimii yhteyshenkilönä pelaajien, vanhempien, valmentajien ja seurajohdon kesken.

Joukkueenjohtajan tehtäviin kuuluu myös:

 • johtaa joukkueen hallintoa seuran ohjeistuksen mukaisesti
 • hoitaa seuran vuosikellon mukaisesti joukkueelle kuuluvat tehtävät
 • seurata joukkueen toimintasuunnitelman ja yhdessä tehtyjen pelisääntöjen toteutumista
 • laatia joukkueen talousarvio (budjetti) ja sen toteutumisen seuraaminen kauden aikana
 • olla yhteyshenkilönä uusille pelaajille
 • organisoida joukkueen juoksevat asiat, kuten kuljetukset
 • olla mukana kilpailutapahtumissa ja hoitaa niihin liittyviä tehtäviä
 • luoda joukkueeseen sekä taustajoukkoihin positiivisen, kannustavan ilmapiirin
 • yhteistyösopimusten laatiminen

Joukkueenjohtajan tehtäviä voi ja kannattaa jakaa, vaikka yhden ihmisen on hyvä olla vastuussa kokonaisuudesta.

Budjetti hyväksytään seuran hallituksen kokouksessa.

Joukkue voi valita joukkueenjohtajan keskuudestaan yhden kauden ajaksi joukkueen ensimmäisessä kokoontumisessa.

Joukkueen rahastonhoitaja

Joukkueelle voidaan valita kauden alussa rahastonhoitaja pelaajien huoltajien keskuudesta yhden kauden ajaksi kerrallaan. Kerhoissa ja harrastejoukkueissa taloudenhoito on aina seuran vastuulla, joten rahastonhoitajaa ei tarvitse erikseen valita.

Joukkueen rahastonhoitaja:

 • On joukkueen tilinhoitaja
 • Laatii joukkueen talousarvion (budjetti) joukkueenjohtajan apuna ja seuraa sen toteutumista kauden aikana
 • Vastaa maksuliikenteestä eli laskujen maksamisesta ja laskuttamisesta sekä vapaaehtoisten korvausten maksamisesta
 • Organisoi varainhankintakeinoja
 • Yhteistyösopimusten laatiminen joukkueenjohtajan apuna
 • Säilyttää tarvittaessa alkuperäiset laskut, kuitit ja tiliotteet ja muut tositteet
 • Raportoi joukkueelle joukkueen rahojen käytöstä vuosittain vanhempainkokouksessa

Joukkueen huoltaja/ varustevastaava

Huoltaja/varustevastaava vastaa omalta osaltaan joukkueen/kerhon urheilullisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Huoltajan/varustevastaavan tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Velvollinen olemaan läsnä harjoituksissa ja otteluissa mahdollisuuksien mukaan
 • Vastaa joukkueen peli- ja muiden varusteiden kunnosta, uusien hankkimisesta ja vanhojen kierrättämisestä
 • Huolehtii joukkueen ensiapulaukun sisällöstä ja varmistaa, että siellä on aina tarvittavat perustarvikkeet mukana
 • Hoitaa pelaajien huollon ja ensiavun harjoituksissa ja otteluissa
 • Osallistuu seuran sisäisiin ja muihin koulutuksiin oman osaamisensa ja seuratoiminnan kehittämiseksi

Joukkueen tiedottaja

Tiedottaja huolehtii joukkueen/kerhon sisäisestä tiedottamisesta. Hän vastaa seuran verkkosivuille tai muualle mediaan lähetettävän materiaalin toimittamisesta ajoissa.

Toimihenkilöille maksettavat korvaukset

Lisätietoa löytyy seuran talousohjesäännöistä.

Sarjoihin ilmoittautuminen

Seuran toimihenkilö ilmoittaa joukkueet sarjoihin.

Otteluiden järjestäminen

Tulossa…

Toimitsijat

Tulossa…