06 Korvausten maksaminen joukkueen toimihenkilöille

Joukkueen toimihenkilöille maksetaan korvauksia (matka- tai kululasku) vain todellisia kuluja/tositteita vastaan.

Valmentaja on vastuussa valmennuskertojensa kirjanpidosta ja hänen tulee pyydettäessä pystyä se esittämään. Esimerkki kirjanpidosta: linkki (Excel, jossa erilliset lomakkeet työkorvaus- sekä matkakorvaustietojen ylläpitoon).

Korvauksia ei voi hakea takautuvasti. Tarkoittaa esimerkiksi sitä, että syyskauden 2019 korvauksia ei voi hakea takautuvasti kevätkaudella 2020.

Matkalasku (päivärahat ja kilometrikorvaukset)

Joukkueen toimihenkilöille voidaan maksaa kilometrikorvauksia sekä päivärahoja verohallinnon määrittelemien ohjeiden mukaisesti.

Kun joukkueelta tai seuralta veloitetaan kulukorvauksia esimerkiksi oman auton käytöstä (kilometrikorvaus), maksun saajan tulee tehdä veloitusten perusteista kirjallinen selvitys matkalaskun muodossa. Seuran taloudenhoitaja tarkistaa matkalaskun ja maksaa sen.

Korvauksensaajasta tarvitaan henkilötiedot seuran kirjanpitoa ja verottajalle tehtäviä ilmoituksia varten. Kun kyseessä on esim. kilometrikorvaus tai päiväraha, tarvitaan henkilötiedot aina. Korvaus saattaa olla saajalleen veronalaista tuloa.

Aikuisvalmentaja/-joukkueenjohtaja/-rahastonhoitaja maksaa mahdollisen joukkueessa pelaavan huollettavansa (lapsensa) kausimaksut täysimääräisinä ja laskuttaa omat kulunsa erikseen.

Korvausten maksimimäärät määritellään joukkue-, ikäkausi- ja pelikausikohtaisesti. Korvaukset maksetaan puolivuosittain joulukuussa sekä huhti-toukokuussa.

Ohjeet matkalaskun luomiseen

Kululasku

Jos seuran/joukkueen toimihenkilö on hankkinut tarvikkeita seuran/jaoston/joukkueen käyttöön omalla kustannuksellaan, ja tämä kustannus on sovittu seuran/joukkueen budjetissa, voi kyseinen henkilö hakea rahasumman takaisin kuittia vastaan kululaskua vastaan.

Ohjeet kululaskun luomiseen

Korvaus nettiyhteydestä

Yhdistyksen toimihenkilön itse maksamasta nettiyhteydestä voidaan maksaa yhdistyskäytön osuutena max 10,00 €/kk. Maksamisesta tulee olla seuran hallituksen päätös. Hakija luo itse kululaskun kuukausittain.

Ohjeet kululaskun luomiseen

Palkat ja palkkiot

Kun yksityisellä henkilöllä teetetään työtä esim. valmennusta, luennointia yms. ja siitä maksetaan suoraan kyseiselle henkilölle, on kysymyksessä palkanmaksu tehdystä työstä, jossa seura toimii työnantajan roolissa. Joukkueeseen palkattavat henkilöt tulee hyväksyttää seuran hallituksella. Hallitus hyväksyy sopimuksen mukaiset palkat ja palkkiot sivukuluineen.

Maksettavat palkat ja palkkiot tulee maksaa sovittuja työkaluja käyttäen.

Palkasta ja palkkiosta tulee toimittaa ennakonpidätys verokortin mukaisesti, tehdä tulorekisteri-ilmoitukset sekä tarvittaessa maksaa sosiaaliturvamaksut. Palkanmaksussa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

  • Bruttopalkka
  • palkansaajan nimi
  • henkilötunnus
  • kotiosoite, postinumero ja –toimipaikka
  • verotuskunta
  • pankkitili, jolle palkka maksetaan

Palkansaajan verokortti tulee liittää mukaan. Mikäli sellaista ei toimiteta, ennakonpidätyksen suuruus on 60% bruttopalkasta.

Ohjeet palkan ja palkkion maksamiseen

Juniorijoukkueiden kilpailumatkojen kustannusjako

Seuran johto suosittelee, että joukkueen kilpailumatkoille lähtee mukaan yksi aikuinen viittä lasta kohden. Ensisijaisesti mukaan lähtevät aikuiset ovat joukkueen toimihenkilöitä. Lähtevä joukkue (eli mukaan lähtevät pelaajat) maksaa kolmen toimihenkilön matkan osuuden. Näiden kolmen matkalle lähtevän, joukkueen maksaman, aikuisen lisäksi matkalle lähtevät aikuiset sopivat keskenään kustannusten jaosta, ellei vanhempainkokouksessa muuta päätetä.

Linkkejä seuran ulkopuolisiin ohjeisiin