06 Korvaukset joukkueen toimihenkilöille

Joukkueen toimihenkilöille maksetaan korvauksia (matka- tai kululasku) vain todellisia kuluja/tositteita vastaan.

Valmentaja on vastuussa valmennuskertojensa kirjanpidosta ja hänen tulee pyydettäessä pystyä se esittämään. Esimerkki kirjanpidosta: linkki (Excel, jossa erilliset lomakkeet työkorvaus- sekä matkakorvaustietojen ylläpitoon).

Korvauksia ei voi hakea takautuvasti. Tarkoittaa esimerkiksi sitä, että syyskauden 2022 korvauksia ei voi hakea takautuvasti kevätkaudella 2023.

Matkalasku

Seura maksaa toimihenkilöilleen heidän tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneita korvauksia (kilometrikorvaukset, julkisten kulkuvälineiden käyttö, päivärahat ja ateriakorvaukset) verohallinnon antamien määräysten ja ohjeiden mukaisia matkalaskuja vastaan. Maksu tapahtuu valmentajan tehtyä asianmukaisen matkalaskun, joka täyttää verohallinnon vaatimukset.

Korvauksensaajasta tarvitaan henkilötiedot seuran kirjanpitoa ja verottajalle tehtäviä ilmoituksia varten. Kun kyseessä on esim. kilometrikorvaus, päiväraha tai ateriakorvaus, tarvitaan henkilötiedot aina. Korvaus saattaa olla saajalleen veronalaista tuloa.

Valmentaja/joukkueenjohtaja/rahastonhoitaja maksaa mahdollisen joukkueessa pelaavan huollettavansa (lapsensa) kausimaksut täysimääräisinä ja laskuttaa omat kulunsa erikseen.

Korvausten maksimimäärät määritellään ikäkausi- ja pelikausikohtaisesti. Korvaukset maksetaan puolivuosittain joulukuussa sekä huhti-toukokuussa. Seuran taloudenhoitaja tarkistaa matkalaskun ja maksaa sen.

Matkalaskun sisältö

Ennakkoperintäasetuksen 17 § määrittelee tarkasti matkalaskun sisällön:

 • Matkalaskusta tulee käydä ilmi matkan tarkoitus, matkareitti (osoitteineen), matkustamistapa, matkan alkamis- ja päättymisajankohdat
 • Maksettaessa korvauksia palkansaajan omistamalla tai hallitsemalla kulkuneuvolla tehdystä matkasta matkalaskuun on merkittävä 2 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi korvausten perusteena käytetyt kilometrimäärät sekä yksikköhinnat.
 • Matkalaskuun on liitettävä tositteet tai muu selvitys, joiden perusteella korvauksia maksetaan.
 • Matkan ajalta voidaan maksaa myös päivärahaa, jos matkakohde on yli 15 kilometrin päässä asunnosta. Matkan kesto vaikuttaa päivärahan suuruuteen.

Seuran omat ohjeet matkalaskun luomiseen

Verottaja: Matkakustannusten korvaukset yleishyödyllisen yhteisön tai julkisyhteisön hyväksi toimiville vapaaehtoisille

Verottaja: Päivärahan verovapauden edellytykset

KORVAUsmäärät joukkueen toimihenkilöille

Maksettavien korvausten arvioitu määrä pelikausikohtaisesti (syksy + kevät) on määritelty alla olevan listan mukaisesti, minkä summan ylittävistä matkakustannusten korvauksista on sovittava seuran taloudenhoitajan kanssa erikseen. Korvausmäärät ovat voimassa pelikaudesta 2021-2022 alkaen ja niitä tarkastellaan tarvittaessa pelikausikohtaisesti yleisten kustannusten muuttuessa.

Koko pelikauden korvauksia ei voi hakea kerralla koko pelikauden osalta vaan niistä maksetaan keskimäärin puolet syksyllä ja puolet keväällä. Korvauksia ei voi hakea takautuvasti. Tarkoittaa esimerkiksi sitä, että syyskauden 2022 korvauksia ei voi hakea takautuvasti kevätkaudella 2023.

SALIBANDY

(Apu)ohjaaja
 • U7 KERHO: 200 €
 • IISI U10/U13/U16: 200 €
VALMENTAJA
 • P6-P8 (G/H-juniorit): 360 €
 • P9-P10 (F-juniorit): 480 €
 • P11-P12 (E-juniorit): 600 €
 • P13-P14 (D-juniorit): 720 €
 • P15-P16 (C-juniorit): 840 €
joukkueenjohtaja/Rahastonhoitaja
 • P6-P8 (G/H-juniorit): 100 €
 • P9-P10 (F-juniorit): 120 €
 • P11-P12 (E-juniorit): 150 €
 • P13-P14 (D-juniorit): 200 €
 • P15-P16 (C-juniorit): 300 €
(Aikuis)joukkueen yhteyshenkilö
 • Yhteyshenkilö: 150 €

koripallo

VALMENTAJA
 • Mikrot (U10): 360 €
 • Minit (U12): 480 €
 • U13, U14: 600 €
 • U15, U16: 840 €
joukkueenjohtaja/rahastonhoitaja
 • Mikrot (U10): 120 €
 • Minit (U12): 150 €
 • U13, U14: 200 €
 • U15, U16: 300 €
(Aikuis)joukkueen yhteyshenkilö
 • Yhteyshenkilö: 150 €

ZPORTTI

(apu)OHJAAJA
 • PerheZportti: 200 €

Kululasku

Jos seuran/joukkueen toimihenkilö on hankkinut tarvikkeita seuran/jaoston/joukkueen käyttöön omalla kustannuksellaan, ja tämä kustannus on sovittu seuran/joukkueen budjetissa, voi kyseinen henkilö hakea rahasumman takaisin kuittia vastaan kululaskua vastaan.

Ohjeet kululaskun luomiseen

Korvaus nettiyhteydestä

Yhdistyksen toimihenkilön itse maksamasta nettiyhteydestä voidaan maksaa yhdistyskäytön osuutena max 10,00 €/kk. Maksamisesta tulee olla seuran hallituksen päätös. Hakija luo itse kululaskun kuukausittain.

Ohjeet kululaskun luomiseen

Palkat ja palkkiot

Kun yksityisellä henkilöllä teetetään työtä esim. valmennusta, luennointia yms. ja siitä maksetaan suoraan kyseiselle henkilölle, on kysymyksessä palkanmaksu tehdystä työstä, jossa seura toimii työnantajan roolissa. Joukkueeseen palkattavat henkilöt tulee hyväksyttää seuran hallituksella. Hallitus hyväksyy sopimuksen mukaiset palkat ja palkkiot sivukuluineen.

Maksettavat palkat ja palkkiot tulee maksaa sovittuja työkaluja käyttäen.

Palkasta ja palkkiosta tulee toimittaa ennakonpidätys verokortin mukaisesti, tehdä tulorekisteri-ilmoitukset sekä tarvittaessa maksaa sosiaaliturvamaksut. Palkanmaksussa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • Bruttopalkka
 • palkansaajan nimi
 • henkilötunnus
 • kotiosoite, postinumero ja –toimipaikka
 • verotuskunta
 • pankkitili, jolle palkka maksetaan

Palkansaajan verokortti tulee liittää mukaan. Mikäli sellaista ei toimiteta, ennakonpidätyksen suuruus on 60% bruttopalkasta.

Ohjeet palkan ja palkkion maksamiseen

Juniorijoukkueiden kilpailumatkojen kustannusjako

Seuran johto suosittelee, että joukkueen kilpailumatkoille lähtee mukaan yksi aikuinen viittä lasta kohden. Ensisijaisesti mukaan lähtevät aikuiset ovat joukkueen toimihenkilöitä. Lähtevä joukkue (eli mukaan lähtevät pelaajat) maksaa kolmen toimihenkilön matkan osuuden. Näiden kolmen matkalle lähtevän, joukkueen maksaman, aikuisen lisäksi matkalle lähtevät aikuiset sopivat keskenään kustannusten jaosta, ellei vanhempainkokouksessa muuta päätetä.