Kyselyt sekä kyselyiden tulokset ja analyysit

Table of Contents

Suuri seurakysely

Suuri seurakysely järjestetään vuosittain, yleensä keväällä kaikille seuran jäsenille. Kyselyn tulokset esitetään seuran hallitukselle ja vastausten perusteella valitaan seuran kehityskohteet. Kyselyn yksittäisiä vastauksia ei jaeta julkisesti ja kyselyn tiedoista voidaan koota julkisesti jaettava raportti.

Seurakyselyn kysymykset

Suuri seurakysely 2021 – tulosten analysointi

Suuri seurakysely 2022 – tulosten analysointi