08 Sa­li­ban­dy

Ikäluokat

Lasten ja nuorten joukkueet muodostetaan pääasiassa ikäluokittain, mutta yhdistetyt ikäluokat ovat mahdollisia. Ikäluokkien sisällä pyritään joukkueet muodostamaan tasollisesti mahdollisimman tasaisesti. Nuorimpien harjoitusryhmät muodostetaan edellisen kauden ryhmien pohjalta siten, että edellisellä kaudella pelanneet pääsevät ilmoittautumaan joukkueisiin ennen muita.

Vain P15/T15-junioreista alkaen voidaan joukkueet muodostaa myös avoimien harjoitusten (”try-out”) kautta.

Harjoituskauden aloituksesta ja joukkueisiin ilmoittautumisesta tiedotetaan seuran nettisivuilla sekä sosiaalisen median alustoilla

joukkueiden nimeäminen

Juniorijoukkueet

Ikäluokkajoukkueiden nimi koostuu minimissään kahdesta, enintään kolmesta, osasta. Joukkuetta nimetessä valitaan vähintään kohdat 1 & 2, ja tarvittaessa myös kohta 3.

 1. Poikajoukkue = P / tyttöjoukkue = T / yhdistetty poika- ja tyttöjoukkue = U tai PT
 2. Salibandyn ikäluokat, esim. alle 10-vuotiaat = 10 (myös useampi ikäluokka voi olla samassa, esim. 10/11)
 3. Jos samassa ikäluokassa on useampi joukkue, lisätään nimen loppuun englanninkielinen väri seuraavasta listasta: Black/White/Blue

Esimerkki nimeämisestä: P12 = poikien alle 12-vuotiaiden joukkue.

Aikuisjoukkueet

Kilpa/edustus/harraste:

 • Miehet (1), Miehet 2, Miehet 3, …
 • Naiset (1), Naiset 2, Naiset 3, …

Joukkueilla voi olla myös tarkentavia lisänimiä, kuten höntsä, kunto, yms.

Pelaajan pelipassit & vakuutukset

Pelipassi-info. Lisätietoa pelipasseista sekä vakuutuksista Salibandyliiton sivuilla.

R-edustukset

A-C juniori-ikäiselle pelaajalle voidaan myöntää rinnakkaisedustusoikeus (R-edustus) toiseen seuraan.

Rinnakkaisedustusoikeuden hakeminen/myöntäminen on joukkueen sekä pelaajan (pelaajan huoltajan) välinen asia, kunhan pelaaja on fyysisesti valmis pelaamaan rinnakkaisedustusjoukkueessa. Joukkueen ja pelaajan (pelaajan huoltajan) tulee määritellä etukäteen, missä joukkueessa pelaaja pelaa, jos oman joukkueen ja R-edustusjoukkueen peleissä on päällekkäisyyksiä.

Poikkeusluvat

Poikkeuslupaa voi hakea esimerkiksi terveydellisistä syistä, Y-pelaajien määrään, peluuttaa tyttöä poikien sarjassa, yms.

Joukkueen toimihenkilöt

Varsinaisen toiminnan järjestämisestä vastaavat joukkueet seuran antamien ohjeiden mukaan. Joukkueella tulee olla vähintään yksi (1) vastuuvalmentaja sekä yksi tai useampia (apu)valmentajia. Erillisellä seuran päätöksellä joukkueella voi olla myös useamman valmentajan muodostama yhteisvalmentajuus ilman erikseen määritettyä vastuuvalmentajaa.

Joukkueenjohtajan roolia voi hoitaa joko vastuuvalmentaja/valmentaja (yleensä vain nuorimmissa ikäluokissa) tai joukkueelle valitaan erillinen joukkueenjohtaja (yleensä) joukkueen pelaajien huoltajista.

Kilpailutoiminnassa mukana olevassa joukkueessa tulisi olla myös joukkueen huoltaja.

Seura valitsee joukkueisiin valmentajat. Muut toimihenkilöt valitaan aikuisjoukkueissa joukkuekokouksessa ja junioreilla vanhempainkokouksessa, joita tulee järjestää vähintään kerran pelikaudessa. Joukkueenjohtaja valitaan pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan. Muita toimihenkilöitä (mm. varustevastaava, toimintatiimi jne.) valitaan tarpeen mukaan.

Joukkue-/ vanhempainkokous

Joukkue-/vanhempainkokouksen tehtävät ovat:

 • Valita joukkueenjohtaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 • Päättää vuosittain joukkueen sisäisistä säännöistä.
 • Joukkueenjohdon kannattaa luoda myös itse yhdessä lasten/nuorten kanssa myös yhdessä omat (käytös)sääntönsä.

Joukkueen johtoryhmä

Joukkueen toimihenkilöt (joukkueenjohtaja sekä joukkueen valmentajat ja muut toimihenkilöt) muodostavat yhdessä joukkueen johtoryhmän ja ovat seuran edustajia joukkueissa. Yhdessä he vastaavat joukkueen toiminnan toteutumisesta seuran sääntöjen, toimintaohjeiden, talousohjeiden, lajiliiton sääntöjen ja ohjeiden sekä vanhempainkokouksessa ja joukkueen sisäisesti hyväksyttyjen joukkueen sääntöjen puitteissa.

Valmentajat

Seura osoittaa vastuuvalmentajan juniorijoukkueisiin ja kerhoihin pelikaudeksi kerrallaan.

Vastuuvalmentaja sekä joukkueenjohtaja tekevät kauden alussa harjoittelun kausisuunnitelman. Siinä selvitetään esim. toiminnan päämäärä ja tavoitteet, harjoittelun jaksotus, harjoituskertamäärät, harjoituspelit, turnaukset ja muut tapahtumat.

Kausisuunnitelma hyväksytään seuran hallituksen kokouksessa.

(Vastuu)valmentaja

Nautit opettajana ja esimerkkinä olemisesta:

 • Kehität pelaajia urheilijoina sekä kasvatat heitä ihmisinä
 • Ohjaat ja opetat pelaajia harjoituksissa ja otteluissa
 • Seuraat pelaajien kehittymistä ja annat palautetta kannustavasti
 • Teet kausisuunnitelman sekä suunnittelet yksittäisten harjoitusten ja harjoitteitten sisällöt
 • Keskustelet pelaajien kanssa
 • Yhteistyö valmennusvastaavan/juniorivastaavan kanssa
 • Valmis osallistumaan seuran valmennuskoulutukseen sekä kouluttajana että koulutettavana
 • Pienten pelaajien ollessa kyseessä, ohjaat leikin kautta
 • Olet esimerkkinä

Valmentajakoulutus

Seura kouluttaa valmentajia vuosittain eri muodoin. Joka syksy uudet valmentajat perehdytetään tehtäväänsä ja heille järjestetään seuran puolesta peruskoulutusta. Tämän lisäksi seuran pyrkimyksenä on, että joukkueen vastuuvalmentaja on käynyt salibandyliiton valmentajakoulutuksen (tai vastaavan valmennuskoulutuksen). Seura on valmistautunut vuositasolla kouluttamaan valmentajia niin SBV1- kuin SBV2-tasolle. SBV1- ja SBV2-koulutusmaksusta vastaa seura. Valmentaja halutessaan koulutukseen ottaa yhteyttä seuran toimistolle.

Lisätietoa Salibandyliiton valmentajakoulutuksista

Valmentajasopimus

Joukkueiden valmentajat allekirjoittavat valmentajasopimuksen.

Valmentajien pelipassit

Kaikilla Salibandyliiton alaisissa sarjoissa pelaavien joukkueiden valmentajilla tulee olla voimassa valmentajapelipassi, jonka lunastamisesta vastaa valmentaja itse.

Joukkueenjohtaja

Joukkueenjohtajan (jojo) tehtävä on huolehtia joukkueen toimintaedellytyksistä yhdessä seuran kanssa. Joukkueenjohtaja on aina selvillä kaikesta joukkueen toiminnasta ja toimii yhteyshenkilönä pelaajien, vanhempien, valmentajien ja seurajohdon kesken. Joukkueenjohtajan tehtäviä voi jakaa, vaikka yhden ihmisen on hyvä olla vastuussa kokonaisuudesta. Joukkue valitsee joukkueenjohtajan keskuudestaan aina yhden pelikauden ajaksi kerrallaan joukkueen ensimmäisessä kokoontumisessa.

Jojo johtaa

Joukkueenjohtaja johtaa – nimensä mukaisesti – joukkueen toimintaa. Jojo hallinnoi joukkueen toimintaa ja toimii linkkinä valmentajien ja vanhempien, valmentajien ja seuran sekä seuran ja vanhempien välillä. Jojo toimii usein myös joukkueen yhteyshenkilönä Salibandyliittoon. Jojon rooli on siis hyvin pitkälti organisoimista ja tiedon välitystä eri toimijoiden kesken. Joukkueenjohtajan on hyvä tuntea seuran arvot, toimintatavat, toiminnan vuosikello sekä oleellisimmat yhteistyösopimukset.

Jojon ominaisuudet

Vaikkei jojo vastaa urheilullisesta menestymisestä kuten valmentajat, hyvä jojo luo edellytykset joukkueen urheilulliselle menestymiselle ja joukkueen pelaajien kehittymiselle.

Tärkeitä ominaisuuksia jojona menestymiseen ovat:

 • täsmällisyys
 • organisointikyky
 • päättäväisyys, sekä
 • hyvät kommunikointitaidot.

Joukkueen sisäinen viestintä

Joukkueen sisäinen viestintä ja yhteydenpito ovat tärkeitä ja niillä osaltaan voidaan luoda avointa toimintakulttuuria. Nyrkkisääntönä voidaan varmasti sanoa, että on parempi tiedottaa ja viestiä liikaa, kuin liian vähän. Joukkueviestinnässä on syytä aina huomioida GDPR:n mukaiset vaatimukset. Joukkueen viestikanavana WhatsApp-ryhmä ei ole riittävä, vaan viestinnässä tulee hyödyntää seuran toiminnanohjausjärjestelmää myClubia. myClubissa jojo voi luoda/päivittää/poistaa tapahtumia ja tiedottaa jäseniä, sekä tarvittaessa laskuttaa.

Joukkueenjohtajan tehtäviin kuuluvat myös esimerkiksi:

 • hoitaa seuran vuosikellon mukaisesti joukkueelle kuuluvat tehtävät
 • seurata joukkueen toimintasuunnitelman ja yhdessä tehtyjen pelisääntöjen toteutumista
 • olla yhteyshenkilönä uusille pelaajille
 • organisoida joukkueen juoksevat asiat, kuten kuljetukset
 • olla mukana kilpailutapahtumissa ja hoitaa niihin liittyviä tehtäviä
 • luoda joukkueeseen sekä taustajoukkoihin positiivisen, kannustavan ilmapiirin
 • yhteistyösopimusten laatiminen

Linkkejä jojoille

Joukkueen huoltaja/ varustevastaava

Huoltaja/varustevastaava vastaa omalta osaltaan joukkueen/kerhon urheilullisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Huoltajan/varustevastaavan tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Velvollinen olemaan läsnä harjoituksissa ja otteluissa mahdollisuuksien mukaan
 • Vastaa joukkueen peli- ja muiden varusteiden kunnosta, uusien hankkimisesta ja vanhojen kierrättämisestä
 • Huolehtii joukkueen ensiapulaukun sisällöstä ja varmistaa, että siellä on aina tarvittavat perustarvikkeet mukana
 • Hoitaa pelaajien huollon ja ensiavun harjoituksissa ja otteluissa
 • Osallistuu seuran sisäisiin ja muihin koulutuksiin oman osaamisensa ja seuratoiminnan kehittämiseksi

Joukkueen tiedottaja

Tiedottaja huolehtii joukkueen/kerhon sisäisestä tiedottamisesta. Hän vastaa seuran verkkosivuille tai muualle mediaan lähetettävän materiaalin toimittamisesta ajoissa.

Joukkueen rahastonhoitaja

Perinteinen rahastonhoitaja on seurassamme jäänyt historiaan, eli rahastonhoitajaa ei joukkueissa tarvitse valita. Seura hoitaa taloushallinnan yhden tilin mallilla ja kustannuspaikoin sähköisen taloudenhallinnan ohjelmiston avulla.

Toimihenkilöille maksettavat korvaukset

Lisätietoa löytyy seuran talousohjesäännöistä.

Sarjoihin ilmoittautuminen

Seuran toimihenkilö ilmoittaa joukkueet sarjoihin.

Kentällisjaot ja peluutus

Harrastejoukkueissa yleisenä sääntönä on, että peliaika joukkueessa eri pelaajien kesken jakaantuu tasaisesti pelikauden aikana.

Joukkueissa noudatetaan Salibandyliiton lasten pelisääntöjä (P14/T14 ikäluokkaan asti). Peliaikaa voidaan kuitenkin annostella valmentajien toimesta treenimotivaation, kotiharjoittelun, poissaolojen, harjoituksiin/peleihin ilmoittamatta jättämisen ja/tai muiden joukkueen pelisääntöjen noudattamatta jättämisten perusteella.

Edustusjoukkueissa sekä kilpajoukkueissa P15-ikäluokasta alkaen yksittäisten pelaajien ja joukkueen peluuttamisesta päättää aina joukkueen valmentajat.

Joukkue päättää aina pelisäännöt (myös peluuttamissäännöt) kauden aloituspalaverissa.

Otteluiden järjestäminen

Leijonaliigan ohjeistus

SSBL:n sarjoissa vastuujoukkue hankkii otteluihin toimitsijat sekä tarvittaessa järjestysmiehet, pallopojat, laitojen suoristajat, yms. Vastuujoukkueen tehtävät turnauksessa.