08 Sa­li­ban­dy

Ikäluokat

Lasten ja nuorten joukkueet muodostetaan pääasiassa ikäluokittain, mutta yhdistetyt ikäluokat ovat mahdollisia. Ikäluokkien sisällä pyritään joukkueet muodostamaan tasollisesti mahdollisimman tasaisesti. Nuorimpien harjoitusryhmät muodostetaan edellisen kauden ryhmien pohjalta siten, että edellisellä kaudella pelanneet pääsevät ilmoittautumaan joukkueisiin ennen muita.

Vain C-junioreista alkaen voidaan joukkueet muodostaa myös avoimien harjoitusten (”try-out”) kautta.

Harjoituskauden aloituksesta ja joukkueisiin ilmoittautumisesta tiedotetaan seuran nettisivuilla sekä sosiaalisen median alustoilla

joukkueiden nimeäminen

Juniorijoukkueet

Ikäluokkajoukkueiden nimi koostuu minimissään kahdesta, enintään kolmesta, osasta. Joukkuetta nimetessä valitaan vähintään kohdat 1 & 2, ja tarvittaessa myös kohta 3.

 1. Poikajoukkue = P / tyttöjoukkue = T / yhdistetty poika- ja tyttöjoukkue = U tai PT
 2. Salibandyn ikäluokat, esim. alle 10-vuotiaat = 10 (myös useampi ikäluokka voi olla samassa, esim. 10/11)
 3. Jos samassa ikäluokassa on useampi joukkue, lisätään nimen loppuun englanninkielinen väri seuraavasta listasta: Black/White/Blue/Green/Brown

Esimerkki nimeämisestä pelikaudella 2022-2023: P11/12 = poikien alle 12-vuotiaiden (2011-2012 syntyneiden) joukkue.

Aikuisjoukkueet

Kilpa/edustus/harraste:

 • Miehet (1), Miehet 2, Miehet 3, …
 • Naiset (1), Naiset 2, Naiset 3, …

Joukkueilla voi olla myös tarkentavia lisänimiä, kuten höntsä, kunto, yms.

Pelaajan pelipassit & vakuutukset

Pelipassi-info. Lisätietoa pelipasseista sekä vakuutuksista Salibandyliiton sivuilla.

R-edustukset

A-C juniori-ikäiselle pelaajalle voidaan myöntää rinnakkaisedustusoikeus (R-edustus) toiseen seuraan.

Rinnakkaisedustusoikeuden hakeminen/myöntäminen on joukkueen sekä pelaajan (pelaajan huoltajan) välinen asia, kunhan pelaaja on fyysisesti valmis pelaamaan rinnakkaisedustusjoukkueessa. Joukkueen ja pelaajan (pelaajan huoltajan) tulee määritellä etukäteen, missä joukkueessa pelaaja pelaa, jos oman joukkueen ja R-edustusjoukkueen peleissä on päällekkäisyyksiä.

Poikkeusluvat

Poikkeuslupaa voi hakea esimerkiksi terveydellisistä syistä, Y-pelaajien määrään, peluuttaa tyttöä poikien sarjassa, yms.

Kentällisjaot ja peluutus

Harrastejoukkueissa yleisenä sääntönä on, että peliaika joukkueessa eri pelaajien kesken jakaantuu tasaisesti pelikauden aikana.

Harraste- ja kilpajoukkueissa noudatetaan D-junioreihin (-> P14) asti Salibandyliiton Kisamaailman/Pelimaailman sääntöjä. Peliaikaa voidaan kuitenkin annostella valmentajien toimesta treenimotivaation, kotiharjoittelun, poissaolojen, harjoituksiin/peleihin ilmoittamatta jättämisen ja/tai muiden joukkueen pelisääntöjen noudattamatta jättämisten perusteella.

Edustusjoukkueissa sekä kilpajoukkueissa C-junioreista (P15 ->) alkaen yksittäisten pelaajien ja joukkueen peluuttamisesta päättää aina joukkueen valmentajat. Joukkue päättää pelisäännöt kauden aloituspalaverissa.

Joukkueen toimihenkilöt

Varsinaisen toiminnan järjestämisestä vastaavat joukkueet seuran antamien ohjeiden mukaan. Joukkueella tulee olla vähintään yksi (1) vastuuvalmentaja sekä 1 tai useampia (apu)valmentajia.

Joukkueenjohtajan roolia voi hoitaa joko vastuuvalmentaja/valmentaja tai joukkueelle voidaan valita erillinen joukkueenjohtaja.

Jos joukkueella on oma tili, tulee joukkueella voi olla myös oma rahastonhoitajansa.

Kilpailutoiminnassa mukana olevassa joukkueessa tulisi olla myös huoltaja.

Seura valitsee joukkueisiin valmentajat. Muut toimihenkilöt valitaan aikuisjoukkueissa joukkuekokouksessa ja junioreilla vanhempainkokouksessa, joita tulee järjestää vähintään kerran pelikaudessa. Rahastonhoitaja (tarvittaessa) tulee valita pääsääntöisesti kalenterivuodeksi. Muita toimihenkilöitä (mm. varustevastaava, toimintatiimi jne.) valitaan tarpeen mukaan.

Joukkue-/ vanhempainkokous

Joukkue-/vanhempainkokouksen tehtävät ovat:

 • Valita joukkueenjohtaja (tarvittaessa), rahastonhoitaja (tarvittaessa) ja muut tarvittavat toimihenkilöt
 • Kilpa- ja edustusjoukkueiden kyseessä ollessa, hyväksyä joukkueen kausisuunnitelma ja talousarvio
 • Päättää vuosittain joukkueen sisäisistä säännöistä

Joukkueen johtoryhmä

Joukkueen toimihenkilöt (joukkueenjohtaja, valmentajat, rahastonhoitaja ja huoltajat) muodostavat yhdessä kanssa joukkueen johtoryhmän ja ovat seuran edustajia joukkueissa. Yhdessä he vastaavat joukkueen toiminnan toteutumisesta tehtyjen, ja vanhempainkokouksessa hyväksyttyjen, toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa.

Valmentajat

Vähimmäishenkilövaatimus joukkueelle on 4 henkilöä, joista:

 • 1 vastuuvalmentaja
 • 3 valmentajaa

Lisäksi joukkueelle voidaan valita joukkueenjohtaja sekä tilin-/rahastonhoitaja joukkueen pelaajien huoltajista kauden aloituskokouksessa. Vastuuvalmentaja ja valmentajat voivat myös olla pelaajien huoltajia.

Ylläolevan lisäksi joukkueessa voi olla henkilöt tukemassa toimintaa mm. viestinnässä ja video- sekä valokuvaamisessa.

Valmentajan tehtävät ja pelisäännöt

Seura osoittaa valmennusvastaavan/juniorivastaavan esityksestä vastuuvalmentajan juniorijoukkueisiin ja kerhoihin pelikaudeksi kerrallaan. Seura vastaa kerhojen ja harrastejoukkueiden kustannuksista, kilpa- ja edustusjoukkueet vastaavat itse valmentajiensa kustannuksista.

Vastuuvalmentaja sekä joukkueenjohtaja tekevät kauden alussa harjoittelun kausisuunnitelman. Siinä selvitetään esim. toiminnan päämäärä ja tavoitteet, harjoittelun jaksotus, harjoituskertamäärät, harjoituspelit, turnaukset ja muut tapahtumat.

Kausisuunnitelma hyväksytään seuran kokouksessa.

(Vastuu)valmentaja

Nautit opettajana ja esimerkkinä olemisesta:

 • Kehität pelaajia urheilijoina sekä kasvatat heitä ihmisinä
 • Ohjaat ja opetat pelaajia harjoituksissa ja otteluissa
 • Seuraat pelaajien kehittymistä ja annat palautetta kannustavasti
 • Teet kausisuunnitelman sekä suunnittelet yksittäisten harjoitusten ja harjoitteitten sisällöt
 • Keskustelet pelaajien kanssa
 • Yhteistyö valmennusvastaavan/juniorivastaavan kanssa
 • Valmis osallistumaan seuran valmennuskoulutukseen sekä kouluttajana että koulutettavana
 • Pienten pelaajien ollessa kyseessä, ohjaat leikin kautta
 • Olet esimerkkinä

Valmentajakoulutus

Seura kouluttaa valmentajia vuosittain eri muodoin. Joka syksy uudet valmentajat perehdytetään tehtäväänsä ja heille järjestetään seuran puolesta peruskoulutusta. Tämän lisäksi, seuran pyrkimyksenä on, että joukkueen vastuuvalmentaja on käynyt salibandyliiton valmentajakoulutuksen (tai vastaavan valmennuskoulutuksen). Seura on valmistautunut vuositasolla kouluttamaan valmentajia niin SBV1- kuin SBV2-tasolle. SBV1- ja SBV2-koulutusmaksusta vastaa seura. Valmentaja halutessaan koulutukseen ottaa yhteyttä seuran toimistolle.

Salibandyliiton formaalit valmentajakoulutukset:

Valmentajasopimus

Joukkueiden valmentajat allekirjoittavat valmentajasopimuksen, jossa sitoutuu valmentamaan sovitun sopimuskauden.

Valmentajien pelipassit

Kaikilla Salibandyliiton alaisissa sarjoissa pelaavien joukkueiden valmentajilla tulee olla voimassa valmentajapelipassi, jonka lunastamisesta vastaa valmentaja itse.

Joukkueenjohtaja

Joukkueenjohtajan tehtävät ja pelisäännöt

Joukkueenjohtaja on aina selvillä kaikesta joukkueen toiminnasta ja toimii yhteyshenkilönä pelaajien, vanhempien, valmentajien ja seurajohdon kesken.

Joukkueenjohtajan tehtäviin kuuluu myös:

 • johtaa joukkueen hallintoa seuran ohjeistuksen mukaisesti
 • hoitaa seuran vuosikellon mukaisesti joukkueelle kuuluvat tehtävät
 • seurata joukkueen toimintasuunnitelman ja yhdessä tehtyjen pelisääntöjen toteutumista
 • laatia joukkueen talousarvio (budjetti) ja sen toteutumisen seuraaminen kauden aikana
 • olla yhteyshenkilönä uusille pelaajille
 • organisoida joukkueen juoksevat asiat, kuten kuljetukset
 • olla mukana kilpailutapahtumissa ja hoitaa niihin liittyviä tehtäviä
 • luoda joukkueeseen sekä taustajoukkoihin positiivisen, kannustavan ilmapiirin
 • yhteistyösopimusten laatiminen

Joukkueenjohtajan tehtäviä voi ja kannattaa jakaa, vaikka yhden ihmisen on hyvä olla vastuussa kokonaisuudesta.

Budjetti hyväksytään seuran hallituksen kokouksessa.

Joukkue voi valita joukkueenjohtajan keskuudestaan yhden kauden ajaksi joukkueen ensimmäisessä kokoontumisessa.

Joukkueen rahastonhoitaja

Jos edustus- tai kilpajoukkue hoitaa itse taloudenhoitonsa, valitaan kauden alussa rahastonhoitaja pelaajien huoltajien keskuudesta yhden kauden ajaksi kerrallaan. Kerhoissa ja harrastejoukkueissa taloudenhoito on aina seuran vastuulla.

Joukkueen rahastonhoitaja:

 • Laatii joukkueen talousarvion (budjetti) joukkueenjohtajan apuna ja seuraa sen toteutumista pelikauden aikana
 • Vastaa maksuliikenteestä eli laskujen maksamisesta ja laskuttamisesta sekä vapaaehtoisten korvausten maksamisesta
 • Organisoi varainhankintakeinoja
 • Yhteistyösopimusten laatiminen joukkueenjohtajan apuna
 • Säilyttää tarvittaessa alkuperäiset laskut, kuitit ja tiliotteet ja muut tositteet
 • Raportoi joukkueelle joukkueen rahojen käytöstä vuosittain vanhempainkokouksessa

Joukkueen huoltaja/ varustevastaava

Huoltaja/varustevastaava vastaa omalta osaltaan joukkueen/kerhon urheilullisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Huoltajan/varustevastaavan tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Velvollinen olemaan läsnä harjoituksissa ja otteluissa mahdollisuuksien mukaan
 • Vastaa joukkueen peli- ja muiden varusteiden kunnosta, uusien hankkimisesta ja vanhojen kierrättämisestä
 • Huolehtii joukkueen ensiapulaukun sisällöstä ja varmistaa, että siellä on aina tarvittavat perustarvikkeet mukana
 • Hoitaa pelaajien huollon ja ensiavun harjoituksissa ja otteluissa
 • Osallistuu seuran sisäisiin ja muihin koulutuksiin oman osaamisensa ja seuratoiminnan kehittämiseksi

Joukkueen tiedottaja

Tiedottaja huolehtii joukkueen/kerhon sisäisestä tiedottamisesta. Hän vastaa seuran verkkosivuille tai muualle mediaan lähetettävän materiaalin toimittamisesta ajoissa.

Toimihenkilöille maksettavat korvaukset

Lisätietoa löytyy seuran talousohjesäännöistä.

Sarjoihin ilmoittautuminen

Seuran toimihenkilö ilmoittaa joukkueet sarjoihin.

Otteluiden järjestäminen

Leijonaliiga ja Oxdog liiga hoitaa otteluiden järjestämisen, eikä joukkueen tarvitse muuta kuin saapua paikalle.

SSBL:n sarjoissa vastuujoukkue hankkii otteluihin toimitsijat sekä tarvittaessa järjestysmiehet, pallopojat, laitojen suoristajat, yms.

Toimitsijat otteluissa/ turnauksissa