11 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
 3. puheenjohtaja
 4. sihteeri
 5. kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
 6. ääntenlaskijat
 7. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 8. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 9. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
 10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
 3. puheenjohtaja
 4. sihteeri
 5. kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
 6. ääntenlaskijat
 7. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 8. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 11. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 12. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 13. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sekä yksi (1) varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
 14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 15. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.