11 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  1. A) puheenjohtaja
  2. B) sihteeri
  3. C) kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
  4. D) ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  1. A) puheenjohtaja
  2. B) sihteeri
  3. C) kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
  4. D) ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 6. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 7. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 8. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sekä yksi (1) varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.