03 Seuran toimintamaksu

Oikeus osallistua seuran toimintaan

Seuran toimintamaksun maksamalla on pelaajalla oikeus osallistua seuran toimintaan. Oikeus osallistua toimintaan päättyy, kun toimintamaksun maksukausi päättyy. Jäsenyys on siis eri asia kuin toimintaan osallistuminen ja niitä käsitellään irrallaan toisistaan.

pelaajakohtainen ja pelikausittainen

Seuran toimintamaksu on pelaajakohtainen ja pelikausittainen. Toimintamaksu maksetaan ryhmän/joukkueen toimintaan ilmoittautumisen yhteydessä. Toimintamaksulla, eli pelaajan seuralle maksamalla pelikausittaisella pelaajamaksulla, katetaan yhteisestä toiminnasta ja kehittämisestä aiheutuvia kuluja.

Seuran toimintamaksun päättää pelikausittain seuran hallitus.

Toimintamaksu kattaa

Työsuhteiden solmimiset ja vakuutukset, palkanmaksukulut, seuran palvelut/neuvonta/opastus, yleisavustusten haku ja jako, seuran sponsoritulojen haku, vuorojen haku ja jako, tilatuen haku ja jako, seuratuotteiden saatavuus ja sopimushinnat, uuden pelaajan tuotteet (esim. harjoituspaidat), seuran päättäjäiset, seuran/jaostojen edustuskulut, seuran/jaostojen kokous- ja neuvottelukulut, sisaralennukset, muut ohjelmistokulut (ei jäsenrekisterikulut) sekä vararahastoon kerättävät varat.

Tämän lisäksi pelaajille junioreiden harraste-/kilpa-/edustusjoukkueissa kuuluvat seuraavat menot: valmentajien, jojojen sekä rahastonhoitajien opastus ja koulutus sekä pelaajasiirrot.

Toimintamaksua pienentävät

Seuraavat tulot pienentävät kaikkien pelaajien seuralle maksamaa toimintamaksua:

  • seuratasoiset peliasujen ja seuravaatteiden sponsorisopimukset, sekä
  • muu seuran varainhankinta.

Toimintamaksut 2022-2023

Tulossa…

Toimintamaksut 2021-2022

AIKUISET

Zäbä ja koriz aikuiset = 25 €

  • Zäbä Miehet
  • Zäbä Naiset 1 ja 2
  • Koriz 3X3 (Katukoriz)

JUNIORIT

Zäbä ja koriz juniorit harraste/kilpa/edustus = 55 €

  • Zäbä P18, P14, P13, P10, P9
  • Koriz PU14, TU14, PU12, TU12, U10 Kerho

Zäbä ja koriz juniorit höntsä = 25 €

  • Koriz 3X3 U16 (Katukoriz)

ZPORTTI

KerhoZportti & PerheZportti = 0 €