06 Seuran jäsenyydestä eroaminen

Seuran jäsenyys ei ole määräaikainen, eikä se ei pääty automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta, kun jäsenmaksukausi päättyy. Seuran jäsenmaksun määrittää vuosittain seuran hallitus.

Jos on jäämässä pois tai on jo jäänyt pois seuran ja/tai joukkueen toiminnasta ja haluaa myös seuran jäsenyyden lakkauttaa, tulee se sääntöjen (ja yhdistyslain) mukaan tehdä jokaisen itse. Esimerkiksi joukkueen valmentaja ei pelaajan (tai hänen huoltajansa) puolesta voi eroamispyyntöä tehdä seuran hallitukselle, kokoukselle tai puheenjohtajalle, vaan jokaisen jäsenen (tai hänen huoltajansa) tulee tehdä eroamispyyntö henkilökohtaisesti.

Seuran jäsenenä voi tietenkin pysyä, vaikka ei seuran toimintaan osallistuisikaan.

Seuran säännöissä (6 §): Seurasta (jäsenyydestä) eroaminen

Eroilmoituksen teko

Täytä eroilmoituslomake osoitteessa https://wildduckz.fi/pelaajan-irtisanoutuminen/.

  • Täyttäessäsi eroilmoituksen, tulee se sähköisesti seuran toimistolle, joka toimittaa sen eteenpäin seuran hallitukselle ja puheenjohtajalle.
  • Voit toimittaa eroilmoituksen myös postitse seuran toimistolle, joka toimittaa ilmoituksen eteenpäin seuran hallitukselle ja puheenjohtajalle.
  • Voit ilmoittaa erosta myös seuran kokoukselle: saavu paikalle seuran kokoukseen ja ilmoita erostasi seuran sääntöjen määräämässä kohdassa.

Jäsenen erottaminen

Seura voi erottaa jäsenen esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • jäsen laiminlyö hänelle kuuluvia jäsenvelvollisuuksiaan
  • jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
  • jäsen ei enää täytä lain tai yhdistyksen sääntöjen jäsenyysehtoja