08 Joukkueen varainhankinta

Table of Contents

Joukkueen toiminta rahoitetaan mm. pelaajilta kerättävillä kausimaksuilla.

Seuran ja joukkueen nimissä hankitut varat on käytettävä seuran tai joukkueen pelaajien hyödyksi. Varainhankinnassa on noudatettava verotukseen liittyviä lakeja ja asetuksia sekä huomioitava seuran asema yleishyödyllisenä yhdistyksenä. Kaikki veronkiertoon viittaavat järjestelyt on kielletty.

Talkoo- ja sponsorituotot

Pienin yksikkö, jolle talkoo- tai sponsorituoton voi jakaa on joukkue. Kaikki henkilökohtainen talkoo- tai sponsorivarojen jakaminen pelaajille on kielletty (ts. ’korvamerkittyä’ rahaa ei saa olla). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esim. sponsorirahaa hankkinut henkilö ei voi saada hyvitystä muista maksuistaan, eivätkä talkoisiin osallistuneet ole oikeutettuja pienempiin maksuihin kuin talkoisiin osallistumattomat. Kukaan ei myöskään voi saada vapautusta kausimaksusta. Verottaja katsoo tällaiset edut saajan (junioreilla vanhemman) henkilökohtaiseksi ansiotuloksi. Seura tai vanhempainkokous ei voi päättää, että talkoovelvoitteesta voi suoriutua maksamalla osuutensa rahana joukkueen tilille.

Verottajan esimerkki: Junioripelaajien vanhemmat tekevät talkootyötä, josta seuralle maksetaan korvaus. Korvaus jaetaan talkootyöhön osallistuneiden vanhempien kesken ja heidän lapsensa saavat saman suuruisen alennuksen seuran kausimaksusta. Talkootyön perusteella saatu alennus katsotaan talkoisiin osallistuneiden vanhempien veronalaiseksi ansiotuloksi.

Joukkue voi hankkia sponsorituloja alentamaan kausimaksua. Seura tekee seuratasoisia sopimuksia, jotka kattavat kaikkien joukkueiden kaikki uudet asut (esim. peliasu). Seuratasoiset mainokset myydään seuraavalle pelikaudelle huhtikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen joukkueet voivat myydä jäljelle jäävät mainospaikat itse.