05 ur­hei­lu­toi­min­nan periaatteet ja vastuut

rekrytoinnin periaatteet

Seura on vastuussa valmentajistaan, joten seuran hallituksen tulee hyväksyä jokainen valmentaja pestiinsä. Jokainen vastuuvalmentaja allekirjoittaa sekä valmentajasopimuksen, että salassapitosopimuksen.

Lisäksi erillisen salassapitosopimuksen allekirjoittavat ne henkilöt, jotka käsittelevät jäsenrekisteritietoja tai muita seuran henkilötietoja.

Lasten turvallisuus seuratoiminnassa

Vapaaehtoisten osalta rikostaustaote selvitetään valmentajilta, joukkueenjohtajilta, huoltajilta sekä muilta seuran määrittelemiltä lasten ja nuorten kanssa läheisesti toimivilta.

Lisätietoa tulossa.

Pelaajat

Pelaaja liittyy mukaan Kempele Wild Duckz ry:n joukkuetoimintaan maksamalla seuran jäsenmaksun, toimintamaksun sekä joukkueen perimän kausimaksun.

Tämän lisäksi edustus- ja kilpajoukkueissa D-junioreista alkaen pelaaja tai alaikäisten kohdalla hänen huoltajansa allekirjoittaa pelaajasopimuksen, joka velvoittaa pelaajan pelaamaan joukkueessa koko pelikauden.

Pelaajien vastuut – pelisäännöt

Pelaaja sitoutuu noudattamaan:

 • Seuran ja joukkueen sääntöjä
 • Seuran toimintaohjeita
 • Seuran talousohjesääntöjä
 • Salibandy: Suomen Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitosääntöjä
 • Koripallo: Suomen Koripalloliiton kilpailu- ja kurinpitosääntöjä

Valokuvauslupa

Alle 18-vuotiaat: Ilmoittautumalla joukkueeseen huoltaja hyväksyy, että huollettavaa voidaan valokuvata ja kuvia julkaista seuran verkkosivuilla ja seuran sosiaalisessa mediassa.

Täysi-ikäiset: ilmoittautumalla joukkueeseen hyväksyy, että häntä voidaan valokuvata ja kuvia julkaista seuran verkkosivuilla ja seuran sosiaalisessa mediassa.

Pelaajasiirto

Mikäli pelaaja siirtyy seuraan toisesta seurasta, tulee tehdä pelaajasiirto. Tämä toteutetaan yhdessä joukkueenjohtajan, lajin valmennus- ja juniorivastaavan sekä seuran toimiston kanssa.

Ota aina ensin yhteyttä lajisi valmennus- ja juniorivastaavaan, jonka yhteystiedot löytyvät: https://wildduckz.fi/seura

Yli-ikäinen pelaaja tai pelaaminen vanhemmassa ikäluokassa

Perusperiaate on, että pelaajat harjoittelevat ja pelaavat ensisijaisesti omassa ikäluokassaan.

Yli-ikäisenä pelaajana (Y-pelaaja) on tietyissä tapauksissa mahdollista liittyä nuoremman ikäluokan joukkueeseen. Tästä on sovittava yhdessä seuran valmennuspäällikön/juniorivastaavan, joukkueenjohtajan sekä valmentajien kanssa.

Mikäli on painava perusteltu syy, esim. perhe, asuinpaikka tai kaverit, voi nuorempi pelaaja pelata vanhemmassa ikäluokassa. Samalla täytyy ottaa huomioon pelaajan henkilökohtainen fyysinen valmius pelata vanhemmassa ikäluokassa.

Tapauksissa, joissa pelaaja siirtyy joukkueesta toiseen, asia täytyy sopia huoltajien, kummankin joukkueen valmennusjohdon, sekä pelaajan kanssa. Pelaajasiirto ei saa hankaloittaa kummankaan joukkueen toimintaa. Ja jos siirto epäonnistuu jostain syystä ja pelaaja haluaa palata takaisin ”vanhaan” joukkueeseensa, siihen annetaan mahdollisuus.

Muut harrastukset ja niiden sovittaminen harjoitteluun

Lapsella/nuorella tulee olla mahdollisuus harrastaa useampaa lajia samanaikaisesti.

Kahden lajin kilpailukausien ollessa eri vuodenaikoina, jaetaan kaudet yleisellä tasolla seuraavasti (ovat kuitenkin myös sovittavissa erikseen joukkue- ja/tai pelaajakohtaisesti):

 • Kesäkausi: 15.4.-14.9.
 • Talvikausi: 15.9.-14.4.

Kesäkaudella pääpaino on kesälajissa sekä talvikaudella pääpaino on talvilajissa. Pääpaino tässä tarkoittaa sitä, että lajikohtaiset harjoitukset, sekä pelit saavat etuoikeutetun aseman. Esim. jos kesäkaudella on samaan aikaan sekä salibandy, että jalkapalloharjoitukset, jalkapallo on etusijalla.

Jos lapsi/nuori harrastaa talvi-, tai kesäkaudella kahta tai useampaa lajia, on myös tähän annettava mahdollisuus. Pelisäännöt kuitenkin tulee sopia valmentajien, pelaajan huoltajien, sekä pelaajan kesken ennen kauden alkua, jotta ei tule ”sanomisia” kesken kauden.

Osallistuminen joukkueen ulkopuolisiin tapahtumiin

Pelaaja saa osallistua joukkueen ulkopuolisiin saman lajin tapahtumiin, kuten muiden joukkueiden treenit, harjoituspelit, yms. kunhan niistä on etukäteen sovittu joukkueenjohdon kanssa. Nämä tapahtumat evät kuitenkaan saa estää osallistumasta joukkueen omiin tapahtumiin (pelit, harjoitukset, yms.), eli oman joukkueen tapahtumat ovat aina etusijalla (pois lukien usean harrastuksen yhteensovittaminen).

Pelaajapolku ja pelaajakoulutus

Pelaajan polku määrittää eri ikäryhmien harjoittelua sekä toimintaa. Seurassa pelaajapolku kulkee nimellä #pelaajatekomo. Tästä lisää joko seuran verkkosivuilta tai erillisestä dokumentaatiosta.

Pelaajamaksut

Pelaajien maksuista lisää seuran talousohjesäännöissä.

Valmentajat

Seura valitsee joukkueisiin valmentajat. Muut toimihenkilöt valitaan aikuisjoukkueissa joukkuekokouksessa ja junioreilla vanhempainkokouksessa, joita tulee järjestää vähintään kerran pelikaudessa.

Pelaajan huoltaja

Pelaajan huoltajan tehtävät

Pelaajien huoltajat ovat toiminnan tärkeimpiä tukijoita. Huoltajat allekirjoittavat pelaajasopimuksen lapsen ollessa alle 18-vuotias. Lisäksi huoltajat toimivat seuran tavoitteiden ja arvojen mukaan, sitoutuvat noudattamaan seuran sääntöjä, joukkueen yhteisiä pelisääntöjä sekä toimimaan niiden ja lajiliittojen sääntöjen mukaan.

Huoltajat osallistuvat seuran ja/tai joukkueen vapaaehtoistyöhön yhteisen harrastuksen hyväksi sekä ymmärtävät omalta osaltaan toiminnassaan lasten harrastustoiminnan periaatteet. Esimerkkeinä vapaaehtoistyöstä ovat toimitsijat Koripalloliiton/Salibandyliiton virallisissa otteluissa, kioskitoiminta sekä muut yhteisesti sovitut seuran ja/tai oman joukkueen talkoot.

Pelaajien huoltajilta edellytetään arvostavaa käyttäytymistä tuomareita, vastustajia, näiden huoltajia sekä oman joukkueen jäseniä kohtaan.

Harjoitus- ja ottelutapahtumat

Salivaraukset

Kausivaraukset

Seura hoitaa salien kausivaraukset ja jakaa salivuorot joukkueille niiden tarpeen mukaisesti. Seura varaa vuoroja Kempeleen kunnan saleista sekä Kempelehallista ja Zemppi Areenasta.

Yksittäiset tapahtumat

Yksittäisiä tapahtumia varten joukkueet voivat varata salivuoroja muistakin saleista.

Päihteetön pelikenttä

Seuran tavoitteena on kasvattaa pelaajat urheilulliseen elämäntapaan. Tämä tarkoitta sitä, että kaikki tilaisuudet ovat päihteettömiä. Tämä koskee sekä pelaajia että joukkueiden toimihenkilöitä, mutta myös vanhempia. Päihteiksi luetaan esimerkiksi alkoholi, tupakkatuotteet (kuten nuuska), huumeet, doping, yms. Jos havaitaan päihteiden käyttöä, joukkueiden toimihenkilö tai seuran jäsen keskustelee heti asianomaisen kanssa ja sovitaan ne keinot millä käyttö saadaan lopetettua. Jos pelaajan tai joukkueenjohdon päihteiden käyttöä ei saada loppumaan, joudutaan pahimmassa tapauksessa henkilö erottamaan seurasta. Vanhemmalta, joka pyynnöistä huolimatta ei lopeta päihteiden käyttöä, voidaan evätä pääsy seuran tilaisuuksiin.

Energiajuomat

Myöskään energiajuomat eivät kuulu harjoituksiin tai muihin joukkueen tilaisuuksiin.

Samoin lisäravinteet (pois lukien D-vitamiini) tai ns. palautumisvalmisteet ovat tarpeettomia, eikä niiden nauttimisesta ole kasvavalle ja kehittyvälle lapselle hyötyä.

Muun toiminnan ohjeistus

Joukkueen pelisääntökeskustelu

Joukkueissa voidaan ottaa käyttöön Olympiakomitean Urheilun Pelisäännöt ja pelisääntökeskustelun vastuuhenkilönä joukkueenjohtaja (joukkueenjohtajan puuttuessa vastuuvalmentaja tai seuran edustaja).

 • Pelisääntökeskustelun aikataulu
  • Joukkueenjohtaja tilaa ennakkokyselyn vanhemmille 2-3 viikkoa ennen pelisääntökeskustelua.
  • Pelisääntökeskustelu
 • Sovitaan joukkueen lasten kanssa pelisäännöt ja kirjataan ne seuraavaan kappaleeseen.
 • Käydään pelisääntökeskustelu vanhempien kanssa
 • Kirjataan pelisäännöt Olympiakomitean järjestelmään
  • Käyttäjätunnus: pelisääntö / salasana: palauttaja
 • Ohjeet, kun pelisääntöjä ei noudateta, löytyvät seuran toimintaohjeista
 • Sovitaan seuraavan pelisääntökeskustelun aikataulu.

Matkustusohjeet

Pyrimme käyttämään kestävän kehityksen mukaisia ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, jotka ovat myös taloudellisia, sujuvia ja turvallisia. Suosimme julkisen liikenteen käyttöä, polkupyöräilyä tai vastaavaa sekä huomioimme matkustustavan kokonaistaloudellisuuden ja turvallisuuden lisäksi sen ympäristövaikutukset. Mikäli henkilöauton käyttö on välttämätöntä, kannattaa suosia autojen yhteiskäyttöä ja kimppakyytejä.

Vastuukysymysten vuoksi seura suosittelee joukkueiden tilaavan kuljetuksen kuljettajineen tai, matkakohteen niin salliessa, käytettävän junaa.

Mikäli joukkue vuokraa ajoneuvon ilman kuljettajaa, ajoneuvon vuokrasopimuksessa on määritelty vastuut, joita vuokraaja (vuokrasopimuksen allekirjoittaja) sitoutuu noudattamaan vuokrauksen aikana. Nämä vastuut eivät kuitenkaan siirry Kempele Wild Duckz ry:lle vaikka seura tai joukkue maksaisikin ajoneuvon vuokraushinnan. Vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa ajoneuvosta, mahdollisista vahingoista ja niiden korvaamisesta (esim. vakuutuksen omavastuuosuus) ajoneuvon vuokranneelle taholle. Vastuu henkilövahingoista ei myöskään siirry vuokrasopimuksen allekirjoittajalta Kempele Wild Duckz ry:lle.

Varustehankinnat

Seuralla on oma asujen edustusasumallistonsa, jonka tavoitteena on luoda yhtenäistä ilmettä ja vahvistaa yhtenäisyyden tunnetta. Yhtenäinen pukeutuminen antaa vakuuttavan ensivaikutelman ja helpottaa tunnistettavuutta ”kylällä”.

Seura tekee sopimuksen paikallisen toimijan/toimijoiden kanssa peliasuista, edustusasuista sekä muista joukkueen tarvitsemista tarvikkeista. Yksikään joukkue ei ”sooloile”, eli esim. hanki edustusasujaan muualta.

Seura neuvottelee keskitetysti mainoksia pelipaitoihin sekä muihin asusteisiin. Joukkueet voivat myös myydä peliasuihin omia mainoksiaan seuran mainosten lisäksi. Asujen kuvaukset sekä tilausohjeet julkaistaan seuran verkkosivuilla.

Seuran varustevastaava auttaa tarvittaessa hankinnoissa häneltä saa lisätietoa sopimuksista.

Vakuutukset

Pelaajat

Katso lisää kappaleet:

Toimihenkilöt JA TALKOOTYÖ

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus korvaa liittojen, liittojen piirien tai alueiden tai urheiluseurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. Vakuutetun omavastuu hoitoturvan osalta on 100 euroa.

 • Vapaaehtoistyöntekijän ei tarvitse olla seuran jäsen, vakuutus on silti voimassa.
 • Tapaturma voi sattua esimerkiksi talkoissa, valmennus-, koulutustapahtumissa, kilpailujen järjestelytehtävissä.
 • Myös matkalla vapaaehtoistyöhön sattuneet tapaturmat kuuluvat vakuutuksen piiriin.
 • Vakuutuksesta ei korvata tapaturmaa, jos se on sattunut kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa.
Toiminnanvastuuvakuutus

Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Huom. Toiminnan vastuuvakuutus ei ole korvauspiiriltään yhtä laaja kuin vakuutetun lain mukainen korvausvelvollisuus.

 • Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot.
 • Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.
 • Vakuutus ei esimerkiksi korvaa vakuutetun hallussa, lainassa, vuokralla tai muuten vakuutetun hyödykseen käytettävänä olevalle omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja.
 • Vakuutusyhtiö selvittää korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän sekä neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa.
 • Vakuutetun omavastuu on 600 euroa.
Vakuutusnumerot ja lisätietoa

Kurinpitosäännöt

Kurinpitosäännöt pelaajaa ja pelaajan vanhempia koskien

 1. Mahdolliset ongelmatilanteet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan ryhmän/joukkueen sisällä. Joukkueenjohtaja/ vastuuvalmentaja/ ohjaaja keskustelee urheilijan ja/tai hänen huoltajansa kanssa.
 2. Ellei ongelma ratkea ryhmän/joukkueen joukkueenjohtajan/ vastuuvalmentajan/ ohjaajan johdolla, otetaan yhteys seuran valmennuspäällikköön/ juniorivastaavaan ja pyritään ratkaisemaan ongelma hänen johdollaan.
 3. Ellei ongelma ratkea valmennuspäällikön/ juniorivastaavan johdolla, otetaan yhteys seuran hallitukseen.

Kurinpitosäännöt valmentajia koskien

 1. Yksittäistä valmentajaa koskevat epäselvyydet viedään valmennuspäällikön/ juniorivastaavan ratkaistavaksi.
 2. Ellei ongelma ratkea valmennuspäällikön/ juniorivastaavan johdolla, niin ongelma siirretään seuran hallituksen ratkaistavaksi.

Kurinpitosäännöt seuran hallituksen jäseniä koskien

 1. Yksittäistä seuran hallituksen jäsentä koskevat ongelmat viedään seuran puheenjohtajan ratkaistavaksi.
 2. Ellei ongelma ratkea seuran puheenjohtajan johdolla, viedään ongelma ulkopuolisen sovittelijan ratkaistavaksi.

Seuran hallituksen puheenjohtajaa koskevat ongelmat siirretään aina ulkopuolisen sovittelijan ratkaistavaksi.

Kurinpitosäännöt vapaaehtoisia koskien

 1. Mikäli ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan paikan päällä, ottaa tapahtuman vastuuhenkilö yhteyden seuran puheenjohtajaan ja ongelma pyritään ratkaisemaan hänen johdollaan.
 2. Ellei ongelma ratkea seuran puheenjohtajan avulla, viedään asia seuran hallituksen ratkaistavaksi.