02 Seuran jäsenyys

Seuran jäsenyys ei ole määräaikainen

Urheiluseuran jäsenyys ei ole koskaan määräaikainen. Jäsenyys ei pääty, kun jäsenmaksukausi päättyy. Jäsenyys jatkuu, mutta jäsenoikeudet muuttuvat seuran säännöissä kirjatulla tavalla, jos jäsenmaksu on maksamatta. Oikeus osallistua toimintaan päättyy, kun toimintamaksun maksukausi päättyy. Jäsenyys on siis eri asia kuin toimintaan osallistuminen ja niitä käsitellään irrallaan toisistaan.

Oikeus edustaa seuraa

Seuran jäsenyyden omaavilla henkilöllä on oikeus edustaa seuraa kilpailuissa.​ Seuran jäseniä ovat myös seuran toimihenkilöt, eli joukkueenjohtajat, valmentajat, ohjaajat, rahastonhoitajat, joukkueen huoltajat, hallituksen jäsenet, yms.​

Jäsenmaksu kattaa

Seuran taloushallinnon ja muut yhteiset hallintokulut, tilinhoitokulut, jäsenkortin edut, kirjanpidon, vuositilinpäätöksen + veroilmoituksen, jäsenrekisterikulut, kotisivut + domainvuokra sekä muut seuran toimiston kulut.

Äänestysoikeus

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi (1) ääni. ​Valtakirjalla ei saa äänestää.

Päätösten moittiminen

Yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia yhdistyksen päätöstä yhdistystä vastaan ajettavalla kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten yhdistyslain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen.​

Jäseneksi liittyminen

Käytämme jäsenrekisterinä myClub:a. Jäseneksi liitytään luomalla seuramme jäsentili.

Kirjaudu myClub:iin

Jäsenmaksut 2022

  • Juniorijäsen 20,00 €
  • Varsinainen jäsen 20,00 €
  • Toimihenkilöjäsen 0 €
  • Kannattajajäsen 50,00 €

Seuran juniorijäseneksi tai varsinaiseksi jäseneksi elokuussa tai myöhemmin liityttäessä, jäsenmaksu on puolet koko kalenterivuoden jäsenmaksusta.​

seurasta eroaminen ja erottaminen

Yhdistyslain mukaan jäsen voi erota yhdistyksestä tai yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyksestä erottamisprosessin kautta.

06 Seuran jäsenyydestä eroaminen