02 Seuran jäsenyys

Oikeus edustaa seuraa

Seuran jäsenyyden omaavilla henkilöllä on oikeus osallistua seuran toimintaan sekä edustaa seuraa kilpailuissa.​ Jäsenyyden hankkivat täten myös esim. joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat, joukkueen huoltajat, hallituksen jäsenet, yms.​

Jäsenmaksu kattaa

Seuran taloushallinnon ja muut yhteiset hallintokulut, tilinhoitokulut, jäsenkortin edut, kirjanpidon, vuositilinpäätöksen + veroilmoituksen, jäsenrekisterikulut, kotisivut + domainvuokra sekä muut seuran toimiston kulut.

Äänestysoikeus

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi (1) ääni. ​Valtakirjalla ei saa äänestää.

Päätösten moittiminen

Yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia yhdistyksen päätöstä yhdistystä vastaan ajettavalla kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten yhdistyslain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen.​

Jäseneksi liittyminen

Käytämme jäsenrekisterinä myClub:a. Jäseneksi liitytään luomalla seuramme jäsentili ja liittymällä joukkueeseen.

Kirjaudu myClub:iin

Jäsenmaksut 2021

  • Juniorijäsen 20,00 €
  • Varsinainen jäsen 20,00 €
  • Toimihenkilöjäsen 5,00 €
  • Kannattajajäsen 50,00 €

Seuran juniorijäseneksi tai varsinaiseksi jäseneksi elokuussa tai myöhemmin liityttäessä, jäsenmaksu on puolet koko kalenterivuoden jäsenmaksusta.​

seurasta (jäsenyydestä) eroaminen

06 Seuran jäsenyydestä eroaminen