11 Pelaajan maksut

Joukkueiden pelikausi on 1.7.-30.6. Kauden vaihtuessa pelaaja on edellisen kauden maksut suoritettuaan vapaa vaihtamaan seuraa tai joukkuetta ilman maksuvelvoitteita seuralle/joukkueelle. Nämä jäljempänä olevat maksusäännöt (kohta 12) eivät koske kauden vaihteessa lopettavia.

Mikäli pelaaja on epävarma jatkamisestaan tulevalla kaudella tai ei ole jatkamassa, kirjallinen ilmoitus tulee tehdä seuralle tai joukkueenjohtajalle huhtikuun loppuun mennessä.

jäsenmaksut

Vain seuran jäsenyyden omaavilla henkilöllä on oikeus osallistua seuran toimintaan sekä edustaa seuraa kilpailuissa. Jäsenyyden hankkivat myös toimihenkilöt (joukkueenjohtajat, valmentajat, rahastonhoitajat, joukkueen huoltajat, hallituksen jäsenet, yms.)

Jäsenmaksukausi on kalenterivuosi. Seuran syyskokous vahvistaa liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruuden aina seuraavalle kalenterivuodelle.

Jäsenyys hankitaan seuran jäsenrekisteristä (myClub). Jäsenmaksukausi on kalenterivuosi.

Toimintamaksu

Toimintamaksulla, eli pelaajan seuralle maksamalla pelikausittaisella pelaajamaksulla, katetaan yhteisestä toiminnasta ja kehittämisestä aiheutuvia kuluja. Seuran toimintamaksun päättää pelikausittain seuran hallitus.

Seuratasoiset sponsorisopimukset (esim. pelipaitamainokset) alentavat pelaajien seuralle maksamaa toimintamaksua.

Kausimaksu

Pelaajilta perittävän kausimaksun suuruuden päättää:

  • Seuran hallitus, tai
  • Joukkueessa, joka hoitaa oman taloutensa (omalla tilillään), vanhempainkokous.

Kausimaksu määräytyy joukkueen oman budjetin mukaisesti ja pelaajille kohdistuvat maksut maksetaan joko yhdessä tai useammassa erässä. Lisätietoa löytyy joukkueen omilta verkkosivuilta tai joukkueenjohtajalta/vastuuvalmentajalta.

Pelaajien kausimaksut suoritetaan seuran/joukkueen tilille eräpäivään mennessä. Mikäli pelaajalla tai pelaajan perheellä on tarvetta, voidaan seuran tai joukkueen johtoryhmän kanssa tehdä maksusopimuksia. Kaikki pelaajan maksut tulee olla maksettuna ennen pelikauden päättymistä. Uudelle pelikaudelle ei voi siirtyä ennen kuin edellisen kauden maksut on maksettu.