03 Joukkueen toiminta­suunnitelma ja talousarvio

Joukkueen talousarvio tehdään pelikausi kerrallaan.

Seuran hallitus luo talousarvion joukkueille, joiden rahaliikenne kulkee seuran päätilin kautta.

Joukkueella, joka hoitaa oman taloutensa, talousarvion tulee perustua vanhempainkokouksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan. Joukkueen toimintasuunnitelma ja talousarvio on toimitettava seuran hallitukselle ennen pelikauden alkua.

Joukkueen toimintasuunnitelma ja talousarvio on tehtävä seuran ohjeiden ja mallin mukaisesti. Malli löytyy kotisivujen materiaalipankista.

Talousarviosta on käytävä selville joukkueen arvioidut menot sekä menojen kattamiseksi hankittavat tulot. Talousarvio on laadittava siten, että joukkue pystyy tehtyä suunnitelmaa noudattamalla suoriutumaan kaikista sitoumuksistaan toimintakauden aikana. Joukkueen kauden menot voivat olla tuloja suuremmat ainoastaan sillä edellytyksellä, että joukkueella on aikaisemmilta kausilta varoja säästössä alijäämän rahoittamiseksi. Seuralle tulevia maksuja ovat seuran jäsenmaksu, seuran toimintamaksu sekä muut vuosittain seuran vuosikokouksen määrittelemät maksut.