04 Organisaatio

Organisaatio

Kempele Wild Duckz ry

Seuran säännöt

Säännöt

Hallituksen tehtävät / järjestölliset tehtävät

Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja käsittelee asiat puheenjohtajan lähettämän asialistan pohjalta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja (tai varapuheenjohtaja) sekä puolet hallituksen jäsenistä on läsnä, sekä kokous on kutsuttu ajoissa (vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta). Hallituksen jäsenet voivat jakaa tehtäviä, mutta päätökset hallitus tekee yhdessä. Vastuu kaikista päätöksistä on myös pääsääntöisesti yhteistä.

Hallituksen kokous voidaan pitää myös käyttäen nykyaikaisia kommunikaatiovälineitä siten, että kaikkien tai osan hallituksen jäsenistä ei tarvitse olla fyysisesti samassa tilassa. Tällaisia kommunikaatiovälineitä ovat esimerkiksi Skype, sähköposti, WhatsApp sekä muut pikaviestimet.

Hallitus ratkaisee mahdolliset kiistatilanteet joukkueiden välillä sekä joukkueiden toimihenkilöihin kohdistuvat kurinpidolliset toimenpiteet.

Jokaisesta hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Hallituksen työskentelystä tiedottaminen

Jokaisesta hallituksen kokouksesta laaditaan julkinen tiedote pöytäkirjan pohjalta mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen tiedote laitetaan nähtäväksi seuran verkkosivulle sekä tarvittaessa lähetetään jäsenille sähköpostitse.

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja

 • Lähettää kokouskutsut ja asialistat hallituksen jäsenille viimeistään niin, että ne ovat heillä 7 vrk. ennen kokousta.
 • Huolehtii, että kokouksesta saadaan muistio.

JOHTAMISEN vastuut (vastuumatriisi)

Puheenjohtaja

 • Vastaa hallituksen toiminnasta ja sen kehittämisestä
 • Laatii talousarvion talousvastaavan kanssa
 • Johtaa kokoukset ja vastaa niiden päätösten tietoon saattamisesta
 • Hoitaa yhteydet hallituksen muihin jäseniin sekä seuran jäseniin
 • On seuran ensisijainen edustaja seuran sidosryhmien tilaisuuksissa
 • Koordinoi seuran varainhankintaa ja yhteistyökumppanuuksia
 • Tukee ja neuvoo seuran toimihenkilöitä.
 • On päävastuussa seuran toiminnasta, taloudesta, tukien anomisesta, pr-työstä ym.

Varapuheenjohtaja

Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä puheenjohtajan poissa ollessa.

Viestintävastaava

 • Seuran ulkoinen & sisäinen viestintä yleisesti
 • Suunnittelee ja toteuttaa vuosittaisen seuran viestintäsuunnitelman
 • Esittelee viestintäsuunnitelman seuran hallitukselle hyväksyttäväksi
 • Sosiaalisen median sekä seuran verkkosivujen ylläpito ja sisällöntuotanto
 • Muiden tekijöiden tuottamien sisältöjen oikoluku
 • Toimittaa seuran seuratiedotetta, yms.

Talousvastaava

 • Laatii seuran talousarvion puheenjohtajan kanssa
 • Laatii joukkueiden yhdistetyn talousarvion
 • Vastaa seuran maksuliikenteestä, eli laskujen maksamisesta ja laskuttamisesta
 • Vastaa seuran kirjanpidosta
 • Organisoi jäsenmaksujen perinnän
 • Organisoi varainhankintakeinoja
 • Vastaa asiakastilaisuuksista
 • Kehittää seuran strategian mukaisia hallintomalleja

Sihteeri

 • Laatii pöytäkirjat hallituksen kokouksista
 • Ylläpitää seuran jäsenrekisteriä
 • Laatii seuran toimintakertomuksen

Valmennusvastaava

Kehittää valmennuspolun ja -strategian, jotta pelaajat, joukkueet sekä valmentajat saavuttaisivat parhaimpansa.

Juniorivastaava

 • Koordinoi lasten ja nuorten joukkueiden toimintaa
 • Rekrytoi ohjaajia sekä koordinoi ja organisoi heidän toimintaansa
 • Vastaa kerhoista

Kioski-/ varustevastaava

Sopii kilpailukykyiset sopimukset tavarantoimittajien kanssa, sekä avustaa joukkueita varusteiden/asusteiden hankinnassa sekä vastaa kioskitoiminnasta.

Tapahtumavastaava

Organisoi seuran tapahtumia.

Toiminnan suunnittelu

Toiminnan vuosiaikataulu (sisäinen vuosikello)

Tulossa..

Taloudenhoito ja varainhankinta

Seuran talousohjesääntöjen mukaisesti. Erillinen dokumentti seuran materiaalipankissa.

Seuran palvelut

Seuran verkkosivuilla

Hallituksen jäsenen eroaminen

Säännöistä: Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen, toisen henkilön, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta ilmoittamalla siitä hallitukselle. Jos yksi jäsen eroaa ja jäljelle olevat jäsenet muodostavat vielä päätösvaltaisen hallituksen, voi yhdistys toimia näin seuraavaan seuran syyskokoukseen saakka. Jos koko hallitus eroaa, on hallituksen huolehdittava yhdistyksen kokouksen koollekutsumisesta, jotta voidaan valita uusi hallitus.