07 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kolme (3) kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.