10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muunteknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kokoukseen osallistuvien jäsenten henkilöllisyys ja ääntenlaskennan oikeellisuus tulee voida selvittää luotettavalla tavalla. Teknisen apuvälineen käytön mahdollisuudesta tulee mainita kokouskutsussa.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköisesti.