10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

  • sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä, tai
  • seuran internetsivuilla, tai
  • lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.