20 Kiitokset ja muistamiset

Verottajan ohjeet

Vapaaehtoistyöntekijän verovapaana arvoltaan vähäisenä tavaralahjana voidaan pitää hänelle kiittämistarkoituksessa annettua lahjaa, jos

  • henkilö on tehnyt vapaaehtoistyötä yleishyödyllisen yhteisön tai julkisyhteisön hyväksi,
  • lahjaa ei ole sovittu vastikkeeksi vapaaehtoistyön tekemisestä,
  • henkilö ei ole saanut valita lahjaa vapaasti,
  • lahja on saatu muuna kuin rahana tai siihen verrattavana suorituksena, ja
  • sen arvo on enintään 100 euroa.

Vapaavalintaiset lahjakortit ja muut rahaan verrattavat suoritukset ovat aina saajalleen veronalaista tuloa.

Pitkään yleishyödyllisen yhteisön jäsenenä olleelle tai vapaaehtoistyötä tehneelle voidaan antaa lahja hänen merkkipäivänään ilman, että siitä muodostuu veronalaista etua. Merkkipäivällä tarkoitetaan tavanomaisia merkkipäiviä, kuten 50- tai 60-vuotispäivää. Verovapaana merkkipäivälahjana voidaan pitää enintään 100 euron arvoista tavaralahjaa, jota lahjan saaja ei ole saanut itse valita. Tällainen merkkipäivälahja voidaan antaa muun vapaaehtoistyön kiittämisen lisäksi.