12 Pelaajan maksut ja käytännöt kesken kauden

Pelaajasiirto seuran sisällä

Kun pelaaja siirtyy seuran sisällä joukkueesta toiseen, seuran talousvastaava ja pelaaja tai pelaajan huoltaja(t) sopivat pelaajan maksuista.

Kun pelaaja siirtyy seuran sisällä joukkueesta, joka hoitaa oman taloutensa, toiseen joukkueeseen, näiden joukkueiden johtoryhmät sopivat keskenään siirrosta ja pelaajan maksuista. Uuden joukkueen rahastonhoitaja selvittää maksut ja maksuperusteet pelaajan / pelaajan vanhempien kanssa. Tarvittaessa pelaajalle hankitaan uusi pelipaita. Jo hankitut varusteet pelaaja saa pitää itsellään.

Pelaamisen lopettaminen tai pelaajasiirto toiseen seuraan

Pelaajan/huoltajan tulee informoida kirjallisesti joukkueen toimihenkilöille lopettamisesta tai siirtymisestä toiseen seuraan, tämä päiväys määritellään irtisanoutumiseksi joukkueesta. Johtuen joukkueen kulujen kohdistumisesta etupainotteisesti sekä pakollisista kausikohtaisista sitoutumisista mm. sarjoihin, vuoroihin sekä toimihenkilöihin, pelaajan lopettaessa määräytyy kuukausi-/kausimaksut seuraavalla tavalla:

  • Pelaaja/huoltaja maksaa kyseisen irtisanomiskuukauden + 1 kuukauden kuukausi-/kausimaksut (kausimaksujen ollessa kyseessä yhden kuukauden maksu saadaan jakamalla kausimaksu joukkueen todellisilla toimintakuukausilla)
  • Mikäli pelaaja lopettaa helmikuun aikana tai tämän jälkeen, tulee kausimaksut maksaa kokonaisuudessaan.
  • Jo maksettuja maksuja ei palauteta.
  • Maksettua seuran jäsenmaksua tai toimintamaksua ei palauteta.

Mikäli lopettavan tai siirtyvän pelaajan maksut ovat kohtuuttomat, asia alistetaan seuran hallituksen päätettäväksi.

Mahdolliset pelaajasiirrot laitetaan alulle pelaajan uuden seuran toimesta lajiliiton järjestelmä kautta (esim. salibandyn Palvelusivusto tai koripallon Edustus). Seuran puolesta pelaajasiirrot hyväksyy yleensä seuran puheenjohtaja tai sihteeri tarkistettuaan ensin joukkueen johtoryhmältä, että velvoitteet joukkuetta kohtaan on suoritettu. Kempele Wild Duckz ei vastaa siirroista aiheutuneista kuluista.

Muutokset harjoitusvuoroihin ja koronan vaikutukset

Myös joukkueen/ryhmän harjoitusvuoroihin voi tulla muutoksia kesken pelikauden, jos esimerkiksi koulu peruuttaa vuoron omaan käyttönsä vuoksi tai koronan vuoksi harjoittelu estyy määräajaksi.

Jo maksettuja maksuja ei palauteta, mutta tapauskohtaisesti voidaan kuitenkin tehdä seura- tai joukkuetasoisia päätöksiä maksujen palauttamisesta osittain, mutta näissä tapauksissa päätökset tehdään takautuvasti ja niistä tiedotetaan erikseen.