#sorsatuki

#sorsatuki-rahasto ei ole vielä aktiivinen, vaan vasta kehittelyvaiheessa.

#Sorsatuki-rahasto

Olemme perustaneet harrastamisen tukirahaston mahdollistaaksemme Sorsaperheen (#sorsaperhe) jäsenten harrastamisen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. #sorsatuki on rahasto, josta seuramme vähävarinen jäsen voi anoa tukea harrastamisen kustannuksiin. Tukea voi hakea kuka tahansa vähävarainen Sorsaperheen jäsen. Rahaston tavoitteena on mahdollistaa ja tukea vähävaraisten perheiden lasten salibandy- ja koripalloharrastusta. Avustuksia jakamalla pyrimme tarjoamaan lapsille ja nuorille mahdollisuuden olla osa Sorsaperhettä, vaikka perheen tai pelaajan taloustilanne olisi haastava.

Tuki

Rahastosta tuetaan joukkueiden kyseisen pelikauden kausimaksukustannuksia. Jäsen- ja toimintamaksut eivät kuulu tuen piiriin. Myönnetty tuki käytetään suoraan harrastajan avoimiin laskuihin. Tukea ei makseta urheilijalle itselleen.

Tukihaku on luottamuksellinen

Seurassa vain yksi salassapitovelvollinen henkilö vastaanottaa hakemukset, käsittelee ne ennalta määriteltyjen kriteerien puitteissa sekä esittelee hakemukset seuran hallitukselle anonyymisti. Kaikki hakemuksissa annettavat tiedot ovat luottamuksellisia ja hakemusten esittelyllä anonyymisti seuran hallitukselle pyritään madaltamaan kynnystä hakea tukea, koska ainoat, joilla on näkyvyys avunsaajan henkilötietoihin ovat avustusten käsittelijä sekä taloudenhoitaja, joka maksaa avustuksen.

Kriteerit

Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon äkillisesti tai tilapäisesti (esim. opiskelu, työttömyys, ero, puolison kuolema, äkillinen vakava sairastuminen, yms.) vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet. Tukea saadakseen pelaajilta edellytetään kunnianhimoa lajia kohtaan ja hänen tulee sitoutua seuran ja joukkueen toimintaan koko pelikauden ajaksi.

Hakuaika 1

  • Hakuaika 1.-15.8.
  • Päätökset 15.9. mennessä

Hakuaika 2

  • Hakuaika 1.-15.12.
  • Päätökset 15.1. mennessä

Haku

Kirjoita vapaamuotoinen hakemus ja lähetä se osoitteeseen tuki@wildduckz.fi. Hakemuksessa tulee perustella huolellisesti, miksi harrastaja tarvitsee taloudellista tukea sekä tulee ilmoittaa, saako harrastaja tukea harrastuskuluihin joltain muulta taholta.

Jaettava tukimäärä

Kulloinkin jaettava tukisumma määräytyy todennetun tuen tarpeen, hakemusten määrän sekä jaettavissa olevien varojen mukaan.

Mistä varat rahastoon?

Yksityisten ja yritysten lahjoitukset sekä Salibandyn Tuki -säätiöltä haettava tuki.

Haluatko lahjoitaa?

Ota yhteyttä seuran toimistolle toimisto@wildduckz.fi.

Muutokset

Pidätämme oikeudet muuttaa tuen myöntämiskäytäntöjä tarvittaessa.

Hakusanoja: tuki, harrastaminen, harrastamisen, kustannukset, kustannuksiin