#sorsatuki

#sorsatuki-rahasto ei ole vielä aktiivinen, vaan vasta kehittelyvaiheessa.

Olemme perustamassa harrastamisen tukirahaston mahdollistaaksemme Sorsaperheen (#sorsaperhe) jäsenten harrastamisen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. #sorsatuki on rahasto, josta seuramme vähävarainen jäsen voi anoa tukea harrastamisen kustannuksiin.

Rahaston tavoitteena on mahdollistaa ja tukea vähävaraisten perheiden lasten salibandy- ja koripalloharrastusta. Avustuksia jakamalla pyrimme tarjoamaan lapsille ja nuorille mahdollisuuden olla osa Sorsaperhettä, vaikka perheen tai pelaajan taloustilanne olisi haastava.

Kuka voi hakea tukea? Tukea voi hakea kuka tahansa vähävarainen Sorsaperheen jäsenmaksun suorittanut jäsen tai alaikäisen jäsenen puolesta jäsenen huoltaja.

Millaista tukea on mahdollista saada/hakea? Tukea voi hakea harrastamisen peruskustannuksiin, eli pelaajakohtaiseen kausimaksuun tai seuran toimintamaksuihin. Jäsenmaksut eivät kuulu tuen piiriin. Myönnetty tuki käytetään suoraan harrastajan tuleviin tai avoimiin laskuihin. Tukea ei makseta rahana suoraan urheilijalle itselleen tai hänen huoltajalleen.

Miten hakemus käsitellään? Seurassa vain yksi salassapitovelvollinen henkilö vastaanottaa hakemukset, käsittelee ne ennalta määriteltyjen kriteerien puitteissa sekä esittelee hakemukset seuran hallitukselle anonyymisti. Kaikki hakemuksissa annettavat tiedot ovat luottamuksellisia ja hakemusten esittelyllä anonyymisti seuran hallitukselle pyritään madaltamaan kynnystä hakea tukea, koska ainoat, joilla on näkyvyys avunsaajan henkilötietoihin ovat avustusten käsittelijä sekä taloudenhoitaja, joka maksaa avustuksen.

Mitkä ovat hakukriteerit? Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon äkillisesti tai tilapäisesti (esim. opiskelu, työttömyys, ero, puolison kuolema, äkillinen vakava sairastuminen, yms.) vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet. Tukea saadakseen pelaajilta edellytetään kunnianhimoa lajia kohtaan ja hänen tulee sitoutua seuran ja joukkueen toimintaan koko pelikauden ajaksi.

Milloin tukea voi hakea? 1. haku elokuu, päätös 15.9. mennessä. 2. haku joulukuu, päätös 15.1. mennessä.

Miten tukea voi hakea? Kirjoita vapaamuotoinen hakemus. Hakemuksessa tulee käydä ilmi selvitys hakijan/perheen taloudellisesta tilanteesta ja siinä tulee perustella huolellisesti, miksi harrastaja tarvitsee taloudellista tukea sekä tulee ilmoittaa, saako harrastaja tukea harrastuskuluihin joltain muulta taholta. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee näkyä lisäksi seuraavat tiedot: harrastajan nimi, syntymäaika, joukkue/ryhmä, haettava summa, hakijan nimi ja yhteystiedot sekä asema joukkueessa/ryhmässä sekä muut mahdollisesti asiaan liittyvät tiedot.

Kuinka paljon tukea on mahdollista saada? Kulloinkin jaettava jäsenkohtainen tukisumma määräytyy todennetun tuen tarpeen, hakemusten määrän sekä jaettavissa olevien varojen mukaan. Lähtökohtaisesti tukea voi hakea harrastajakohtaisesti maksimissaan 250 €/pelikausi. Haettava summa tulee merkitä hakemukseen.

Varat rahastoon: Seuran myöntämään taloudelliseen tukeen käytetään vuosittain Kempeleen kunnalta saamamme seuratukea. Tämän lisäksi yksityisten ja yritysten lahjoitukset sekä Salibandyn Tuki -säätiöltä haettava tuki.

Mihin toimitan hakemuksen? Hakemus (sekä asiaan liittyvät liitteet) voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: tuki@wildduckz.fi.

Haluatko lahjoittaa rahastoon? Ota yhteyttä seuran toimistolle toimisto@wildduckz.fi.

Muutokset: Pidätämme oikeudet muuttaa tuen myöntämiskäytäntöjä tarvittaessa.

Hakusanoja: tuki, harrastaminen, harrastamisen, kustannukset, kustannuksiin