06 Viestintä, sidosryhmätyö ja palkitsemiset

Viestintä

Markkinointi

Markkinoinnin lähtökohta on eri sidosryhmien tarpeiden selvittäminen, tarpeiden tyydyttäminen sekä tuotteiden edelleen kehittäminen sidosryhmien toiveiden ja odotusten pohjalta.

Tietohallinto (jäsenrekisterit)

Seuran jäsenrekisterinä toimii myClub.

Sisäinen viestintä

Seura käyttää sisäiseen kommunikointiin yleisesti WhatsAppia sekä sähköpostia.

Seuran jäseniä tiedotetaan esimerkiksi sähköpostitse, seuran verkkosivustoa käyttäen sekä yhteisissä tapaamisissa, kuten joukkueiden vanhempainillat.

Joukkueet käyttävät sisäiseen viestintäänsä useita kanavia. Seura ei ota kantaa mitä viestimiä joukkueet käyttävät, mutta yleisimpiä ovat joukkueen omat verkkosivut, Nimenhuuto.com ja WhatsApp.

Siirtyminen myClubiin käynnissä.

Ulkoinen viestintä

Seura hoitaa oman toimintansa tiedottamisen usean kanavan kautta. Seuran sidosryhmät saavat tietoa toiminnasta seuraavista viestintäkanavista:

  • Facebook, Instagram, yms., joissa tiedotetaan seuran joukkueiden tapahtumista (turnaukset, pelit, yms.). Niitä käytetään myös vapaampimuotoiseen tiedottamiseen sekä markkinointiin.
  • Verkkosivut, jossa tiedotetaan seuran toiminnasta.

Sidosryhmätyö

Kouluyhteistyö

Tulossa…

Yritysyhteistyö

Tulossa…

Muut yhteistyötahot

Tulossa…

Palkitsemiset

Vuosittaiset palkitsemiset

Seura palkitsee ja jakaa vuosittain mm. seuraavat huomionosoitukset kauden päätöstilaisuudessa:

  • Uudet ensimmäistä kauttaan pelanneet juniorijoukkueet kokonaisuudessaan
  • Kolme pelaajaa valmentajan valitsemin perustein jokaisesta juniorijoukkueesta
  • Kaksi pelaajaa aikuisjoukkueesta
  • Vuoden valmentajat/ohjaajat
  • Vuoden talkoolaiset
  • Seuran puheenjohtajan tunnustus
  • Muut mahdolliset erityismaininnat

Seuran ansiomerkit

Tulossa…

Liiton ansiomerkit

Tulossa…

Muut ansiomerkit ja huomionosoitukset

Tulossa…